Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Vuurwerk opslaan of verkopen

Omschrijving

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe een 'Melding vuurwerkbesluit' bij Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

verkoopvergunning vuurwerk , opslag vuurwerk , verkoop vuurwerk , vuurwerk , consumentenvuurwerk , jaarwisseling , vuurwerk verkopen , vuurwerkopslag , oudjaar , nieuwjaar , verkoopvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag van vuurwerk zijn bijvoorbeeld:

  • Er is een minimale afstand tot omwonenden.
  • In de opslag is een sprinklerinstallatie aanwezig.
  • In de opslag is een brandmelder aanwezig. 
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan.

Wat moet u doen?

Wilt u maximaal 10.000 kilo vuurwerk opslaan? Doe dan een melding vuurwerkbesluit.

Bent u van plan meer dan 10.000 kilo vuurwerk op te slaan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Hoe lang duurt het?

Er wordt binnen 26 weken een beslissing genomen over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Bij opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding via de website van Infomil. Doe dit minstens 4 weken van tevoren. Gebruik hiervoor het meldingsformulier vuurwerkbesluit. Hiernaast moet u ook een Activiteitenbesluitmelding doen.

Bij opslag van meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk of opslag van professioneel vuurwerk heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.