Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Informatieaanvraag Wet open overheid (Woo)

Omschrijving

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet Open Overheid (Woo).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Openbaar voor iedereen

Voordat u een Woo-verzoek indient, kunt u ook kijken op www.oss.nl/openoverheid Heel veel informatie is namelijk al openbaar.  De Wet Open Overheid (Woo) regelt welke documenten openbaar moeten zijn. Op www.oss.nl/openoverheid leest u waar die documenten staan en wie u kunt bellen als u vragen heeft.

inzage , inzien , openbaar , wob , wob-verzoek , informatie aanvragen , gegevens opvragen , recht op informatie , info van de gemeente , woo , Woo

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Wat moet u doen?

U vult het aanvraagformulier Wet open overheid  in of doet de aanvraag schriftelijk

Wat kost het?

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Hoe lang duurt het?

De gemeente stuurt u een bericht binnen 4 weken nadat uw aanvraag is ontvangen. Deze periode mag de gemeente 1 keer verlengen met 2 weken.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.