Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

IOAW aanvragen

Omschrijving

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

uitkering WWB , zwervers , bijstandsuitkering , uitkering , bijstand , soos , WWB , sociale dienst , uitkering aanvragen , minimum inkomen , aanvraag algemene bijstand , dakloos , daklozenuitkering , dakloze , weinig geld , bijstanduitkering , geen werk , zwerver , zoektermijn , geen inkomen , kostendelersnorm , taaleis , zwerversuitkering , zwerver uitkering , dakloze uitkering

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • u heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Wat moet u doen?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0412. De medewerker legt uw melding voor een aanvraag vast en maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. Het gesprek krijgt u binnen 1 week na uw melding.

Let op: Bent u getrouwd of woont u samen? Kom dan samen naar het intakegesprek.

Wat brengt u mee naar het intakegesprek?

  • geldig legitimatiebewijs (ID) van uzelf en van uw partner. Dit mag een kopie zijn.
  • laatste afschrift bankrekening met daarop zichtbaar: rekeningnummer, naam, adres en datum.

Soms hebben wij meer informatie nodig. Dan belt een medewerker van de gemeente u de dag vóór de afspraak om extra informatie te vragen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Dit is de wettelijke termijn. De gemeente Oss streeft ernaar om binnen twee weken na de definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaar indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.