Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

IOAW aanvragen

Omschrijving

Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u misschien een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins-)inkomen tot bijstandsniveau.

uitkering WWB , zwervers , bijstandsuitkering , uitkering , bijstand , soos , WWB , sociale dienst , uitkering aanvragen , minimum inkomen , aanvraag algemene bijstand , dakloos , daklozenuitkering , dakloze , weinig geld , bijstanduitkering , geen werk , zwerver , zoektermijn , geen inkomen , kostendelersnorm , taaleis , zwerversuitkering , zwerver uitkering , dakloze uitkering

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent geboren voor 1 januari 1965.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast moet u aan minstens één van de voorwaarden hieronder voldoen:

  • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U hebt na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Wat moet u doen?

Bel ons via telefoonnummer 14 0412. U krijgt een afspraak voor een intakegesprek. Het gesprek is binnen 1 week na uw melding.

Let op: Bent u getrouwd of woont u samen? Kom dan samen naar het intakegesprek.

Wat brengt u mee naar het intakegesprek?

  • geldig legitimatiebewijs (ID) van uzelf en van uw partner. Dit mag een kopie zijn
  • laatste afschrift bankrekening met daarop zichtbaar: rekeningnummer, naam, adres en datum

Soms hebben wij meer informatie nodig. Dan bellen wij u de dag vóór de afspraak om extra informatie te vragen.

Liever een telefonisch intakegesprek?

Dat kan. Geef dit aan bij het maken van de afspraak. Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u hoe en wanneer u gegevens kunt aanleveren.

 

 

 

 

Hoe lang duurt het?

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Dit is de wettelijke termijn. Wij streven ernaar om binnen twee weken na de definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaar indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.