Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Verhuizen

Verhuizen naar of binnen de gemeente

U kunt uw nieuwe adres al doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van tevoren en maximaal 5 dagen erna. Geeft u het later door? Dan wordt de dag van doorgeven de verhuisdatum.

Verhuizen naar een andere gemeente

Gaat u verhuizen van gemeente Oss naar een andere gemeente in Nederland, geef uw nieuwe adres door bij de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij de gemeente Oss.

Verhuizen naar het buitenland

Gaat u naar het buitenland verhuizen, geef uw vertrek door aan de gemeente Oss. U moet uw vertrek in persoon aan de balie van burgerzaken doorgeven. Kijk voor meer informatie bij het product emigreren.

Verblijf in een verpleeghuis of instelling

Als iemand naar een verpleeghuis of instelling verhuist en dat niet zelf kan doorgeven, dan zijn dit de mogelijkheden:

 • De getrouwde of geregistreerde partner die achterblijft, geeft de verhuizing door.
 • Een familielid of kennis geeft de verhuizing door met een machtiging van degene die verhuist.
 • Een familielid geeft de verhuizing door met een verklaring van de instelling.
 • De instelling geeft de verhuizing door.

Minderjarig

Minderjarigen worden gezien als handelingsonbekwaam en mogen niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten, hiervoor moet de wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven.

Voor wettelijke vertegenwoordiging komen alleen specifieke personen in aanmerking:

 • de ouders
 • een ouder en een stiefouder als het gezag voor de stiefouder is geregeld
 • een voogd

Een bewindvoerder mag geen verhuizing doorgeven voor personen voor wie hij/zij bewindvoerder is.

Een curator moet een verhuizing doorgeven voor degenen die onder curatele staat. Hiervoor is nodig:

 • beschikking van de rechtbank, waaruit blijkt dat hij/zij de curator is voor de betreffende persoon;
 • kopie van zijn/haar legitimatiebewijs om te kunnen verifiëren of hij/zij de curator is die heeft getekend.

Verwerking

De verhuizing wordt binnen 5 werkdagen verwerkt. U krijgt van uw verhuizing een brief thuis gestuurd op uw nieuwe adres. Klik hier om te zien welke instanties de gemeente automatisch informeert over uw verhuizing. 

Wat moet u doen?

U kunt uw verhuizing online aan ons doorgeven. Het formulier vindt u onder de kop 'online regelen'. Om toegang te krijgen tot dit formulier heeft u uw DigiD nodig. Weet u uw DigiD niet meer of heeft u nog geen DgiD? U kunt uw DigiD online aanvragen.

U kunt uw verhuizing schriftelijk door geven aan de gemeente Oss. 

Gemeente Oss

Afdeling burgerzaken

Antwoordnummer 10018

5340 VB Oss

Vermeld in uw brief het oude adres, nieuwe adres, uw naam en de verhuisdatum. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen onderaan uw brief. Maak een kopie van uw legitimatiebewijs en stuur deze mee met uw brief.

U kunt uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie van burgerzaken. Neem uw identiteitsbewijs mee voor de verhuisaangifte.

Online regelen

Links naar meer informatie


Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Kosten

Aan de aangifte van uw verhuizing zijn geen kosten verbonden.

Wetgeving