Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar gemeente Oss? Geef dan uw verhuizing door. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken van tevoren tot maximaal 5 dagen na de verhuizing.
Geeft u het later door? Dan wordt de dag van doorgeven uw verhuisdatum.

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing daar door. U wordt automatisch uitgeschreven in de gemeente Oss.
Verhuist u naar het buitenland? Geef uw emigratie door.
Verhuist u vanuit het buitenland naar gemeente Oss? Maak dan een afspraak voor een eerste inschrijving in Nederland of voor opnieuw inschrijven in Nederland.

Wat moet u doen?

U kunt uw verhuizing op drie manieren aan ons doorgeven:

 1. digitaal. Log in met uw DigiD en geef uw verhuizing digitaal door.
 2. op afspraak aan de balie. U moet een geldig identiteitsbewijs meenenemen.
 3. schriftelijk. Vermeld in uw brief de volgende gegevens:
  • uw naam
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • de verhuisdatum
  • onderteken de brief met uw handtekening
  • stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee
  • stuur de brief naar het volgende adres:
   • Gemeente Oss
    Afdeling Burgerzaken
    Antwoordnummer 10018
    5380 VB Oss

Online regelen

Termijn

U krijgt een brief thuisgestuurd op uw nieuwe adres wanneer de verhuizing is verwerkt. Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum versturen we de brief.
Wilt u al eerder weten of uw verhuizing al is verwerkt? Log dan in met uw DigiD op MijnOverheid.

Wij geven uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

adres , in een andere plaats gaan wonen , inschrijven , inschrijving in de gemeente , inwonen , inwoning , verhuizen naar een ander gemeente , verhuizen naar het buitenland

Voorwaarden

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • ouders voor hun minderjarige kinderen.
 • stiefouders of een voogd voor minderjarige kinderen. Let op: het gezag of de voogdij moet wettelijk geregeld zijn.
 • ouders en hun kinderen vanaf 16 jaar die samen verhuizen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • echtgenoten of geregistreerde partners die samen verhuizen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • iedereen vanaf 16 jaar mag een verhuizing doorgeven voor meerderjarige personen die hen daarvoor hebben gemachtigd.
 • staat u onder curatele? Dan moet uw curator de verhuizing doorgeven.

Verhuist u naar een verpleeghuis of instelling en kunt u dit niet zelf doorgeven?
Dan kan de verhuizing worden doorgegeven door:

 • de partner die achterblijft
 • de instelling waar u gaat wonen
 • een familielid of kennis met een door u ondertekende machtiging
 • een familielid, met een ondertekende verklaring van de instelling

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis.

Wetgeving