Zoeken

Verhuizen

Verhuizen naar of binnen de gemeente

Gaat u verhuizen naar de gemeente Oss of binnen de gemeente Oss, geef uw nieuwe adres door bij de gemeente Oss.

U kunt uw nieuwe adres al doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van tevoren en maximaal 5 dagen erna. Geeft u het later door? Dan wordt de dag van doorgeven de verhuisdatum.

Verhuizen naar een andere gemeente

Gaat u verhuizen van gemeente Oss naar een andere gemeente in Nederland, geef uw nieuwe adres door bij de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij de gemeente Oss.

Verhuizen naar het buitenland

Gaat u naar het buitenland verhuizen, geef uw vertrek door aan de gemeente Oss. U moet uw vertrek in persoon aan de balie van burgerzaken doorgeven. Kijk voor meer informatie bij het product emigreren.

Verblijf in een verpleeghuis of instelling

Als iemand naar een verpleeghuis of instelling verhuist en dat niet zelf kan doorgeven, dan zijn dit de mogelijkheden:

  • De getrouwde of geregistreerde partner die achterblijft, geeft de verhuizing door.
  • Een familielid of kennis geeft de verhuizing door met een machtiging van degene die verhuist.
  • Een familielid geeft de verhuizing door met een verklaring van de instelling.
  • De instelling geeft de verhuizing door.

Verwerking

De verhuizing wordt binnen 5 werkdagen verwerkt. U krijgt van uw verhuizing een brief thuis gestuurd op uw nieuwe adres. Klik hier om te zien welke instanties de gemeente automatisch informeert over uw verhuizing. 

Wat moet u doen?

U kunt uw verhuizing via het internet doorgeven aan de gemeente Oss. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt uw DigiD online aanvragen.

U kunt uw verhuizing schriftelijk door geven aan de gemeente Oss. Vermeld in uw brief het oude adres, nieuwe adres, uw naamsgegevens en de verhuisdatum. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen onderaan uw brief. Maak een kopie van uw legitimatiebewijs en stuur deze mee met uw brief.

U kunt uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie van burgerzaken. Neem uw identiteitsbewijs mee voor de verhuisaangifte. Maak online een afspraak.

U kunt uw nieuwe adres al doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van tevoren en maximaal 5 dagen erna. Geeft u het later door? Dan wordt de dag van doorgeven de verhuisdatum.

Online regelen

Links naar meer informatie


Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Kosten

Aan de aangifte van uw verhuizing zijn geen kosten verbonden.

Wetgeving