Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Kienen/Bingo

Omschrijving

Wanneer u als vereniging een kansspel gaat organiseren heeft u geen vergunning nodig. Wel gelden er voorwaarden en is er een meldingsplicht bij de gemeente.

Er is sprake van een kansspel, als een deelnemer geen invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het lot bepaalt dus, wie een prijs wint. Enkele voorbeelden van kleine kansspelen zijn het kienspel, bingo en het rad van avontuur.

toestemming tot , vergunning voor , bingo , rad van avontuur , vogelpiekspel , het kleine kansspel , kienactiviteiten , kansspelvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

Om een klein kansspel zoals kienen of bingo te mogen organiseren moet aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan genoemd in artikel 7c van de Wet op de kansspelen:

  • het kansspel mag alléén worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal drie jaar bestaat
  • bij de 1e melding van het kienspel ontvangen we graag, samen met het meldingsformulier een kopie van de statuten
  • in de statuten staat een duidelijk omschreven doel. Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn
  • de prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst
  • de bijeenkomst moet minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bijeenkomst plaatsvindt. Hierbij moet de locatie en het tijdstip van de bijeenkomst worden gemeld
  • Burgemeester en wethouders houden toezicht op de organisatie en kunnen de bijeenkomst verbieden of nadere voorschriften stellen
  • binnen 14 dagen na afloop van de bijeenkomst moet u een geheel uitgewerkte rekening en verantwoording met bijbehorende papieren indienen

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden van kienen/bingo.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.