Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Milieuklachten, melding

Omschrijving

Voor klachten en meldingen op het gebied van natuur & landschap en milieu kunt u terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale. De provinciale milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Alle inkomende klachten worden geregistreerd en doorgegeven aan het juiste bevoegd gezag.

Wat moet u doen?

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hier leest u welke melding waar thuishoort. 

De MilieuKlachtenCentrale behandelt:

  • overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
  • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident

Twijfelt u of u met uw melding bij de MilieuKlachtenCentrale moet zijn? Bekijk dan het overzicht: welke melding hoort waar.

Meer informatie

Adressen

Naam: Milieuklachtencentrale
Telefoonnummer: 073-681 28 21
Url: https://www.milieuklachtencentrale.nl/

Hebt u nog vragen?

  1. Telefonisch voor dringende klachten => Deze kunt u 24 uur per dag telefonisch doorgeven via 073-681 28 21. Deze klachten nemen we direct in behandeling. En u kunt dit telefoonnummer ook bellen voor andere vormen van lucht-, water- of bodemverontreiniging
  2. Via ons meldingsformulier => Minder dringende meldingen geeft u door via ons Milieuklachtenformulier Let op: meldingen via het meldingsformulier plannen we in en behandelen we alleen tijdens kantooruren.