Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Bent u net gestart met uw bedrijf? Of wilt u uw eigen bedrijf starten of beëindigen? Dan kan het zijn dat u nog niet of niet meer kunt rondkomen van uw inkomen. Als ondernemer kunt u geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien hebt u wel recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Hoe werkt het?

Het ligt aan uw situatie hoe bijstand eruit ziet. Er zijn twee vormen bijstand voor zelfstandigen:

 • voor uzelf. Een uitkering op bijstandsniveau voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering duurt maximaal 12 maanden en de gemeente kan deze met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening. In sommige gevallen kan de uitkering een gift worden.

en/of

 • voor uw onderneming. Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 193.784 (tarief 2017). U betaalt de lening binnen 10 jaar terug en betaalt hierover rente.

Wat moet u doen?

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u bij de gemeente aan. Dat doet u door telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0412. Houd uw identiteitsbewijs (ID) bij de hand om uw Burgerservicenummer (BSN) door te geven. Naar de afspraak brengt u mee:

 • uw geldige legitimatiebewijs: identiteitskaart, paspoort, document met uw geldige verblijfstatus. Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u hebt, kan het gesprek niet doorgaan.
 • uw bankafschriften
 • uw huurcontract

Uw bbz-consulent bespreekt met u welke stukken verder nog nodig zijn. Ook bekijken jullie samen waar wij u nog meer mee kunnen helpen.

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Links naar meer informatie

Contact

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

eigen baas , financiele hulp zelfstandige , handelen , inkomen uit eigen bedrijf , minimum inkomen zelfstandige , ondernemer , uitkering zelfstandigen , zakenman , zelfstandige , zelfstandige zonder personeel , zzp , zzp'er

Voorwaarden

Om een uitkering voor zelfstandigen te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat u op termijn weer genoeg geld hebt om van te leven en ook andere lasten, zoals de aflossing van een lening, kunt dragen. Dit geldt uiteraard niet voor een beëindigende onderneming.
 • uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm of dreigt daaronder te komen
 • u hebt geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee)
 • u krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening
 • u besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
 • u voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Wetgeving