Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Omschrijving

Vanaf oktober stoppen de steunpakketten, zoals Tozo, NOW, TVL, TONK en fiscale maatregelen. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven. De economie draait weer normaal en de werkloosheid is laag. Maar dat wil nog niet zeggen dat voor u als ondernemer de zaken goed gaan en alle problemen zijn opgelost.

Soms is een tijdelijke financiële ondersteuning nodig. Daarvoor is er de regeling Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Belangrijk daarbij is dat uw bedrijf nog levensvatbaar is. Wilt u hier meer van weten loop dan eerst deze checklist na: www.krijgikbbz.nl. Het geeft een indicatie of u aanspraak kunt maken op Bbz. 

 

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Bent u net gestart met uw bedrijf? Wilt u uw eigen bedrijf starten of beëindigen? Of hebt u een eigen bedrijf, bent u geboren voor 1 januari 1960 en is uw inkomen onder de bijstandsnorm? Dan kan het zijn dat u nog niet of niet meer kunt rondkomen van uw inkomen. Als ondernemer kunt u geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien hebt u wel recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).

U kunt bijstand krijgen als startende, gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandige.

Hoe werkt het?

Het ligt aan uw situatie hoe bijstand eruit ziet. Er zijn twee vormen van bijstand voor zelfstandigen:

  • voor uzelf. Een uitkering op bijstandsniveau voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. Hoelang u deze bijstand kunt krijgen, is ook afhankelijk van uw situatie.

en/of

  • voor uw onderneming. Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Het maximale bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw (financiële) situatie. U betaalt de lening binnen maximaal 10 jaar terug en betaalt hierover 8% rente.
financiële problemen , financiële ondersteuning , corona , coronavirus , covid 19 , eigen baas , financiele hulp zelfstandige , financiële ondersteuning , financiële problemen , financi�le ondersteuning , financi�le problemen , handelen , inkomen uit eigen bedrijf , minimum inkomen zelfstandige , ondernemer , ondernemer financien , ondernemer schulden , tijdelijke voorziening inkomensondersteuning , uitkering zelfstandigen , zakenman , zelfstandige , zelfstandige zonder personeel , zelfstandigen financien , zelfstandigen schulden , zzp , zzp schulden , zzp'er

Wat zijn de voorwaarden?

Om een uitkering voor zelfstandigen te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat u op termijn weer genoeg geld hebt om van te leven. Ook andere lasten, zoals de aflossing van een lening moeten hiervan betaald kunnen worden. Dit geldt niet voor een oudere zelfstandige of een beëindigende zelfstandige onderneming.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm of dreigt daaronder te komen.
  • U hebt geen eigen vermogen.
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
  • U voldoet aan de vestigingseisen. Bijvoorbeeld dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U hebt ook de vergunningen die eventueel nodig zijn. 
  • Uw onderneming staat in Nederland ingeschreven en richt de werkzaamheden ook op Nederland.

Om een bedrijfskapitaal te krijgen, gelden dezelfde voorwaarden. Daarnaast geldt nog één extra voorwaarde:

  • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.

Wat moet u doen?

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u bij de gemeente aan. Dat doet u door een mail te sturen naar ondernemerszaken@oss.nl. Daarin geeft u aan dat u een Bbz-uitkering wilt aanvragen met een korte omschrijving van uw omstandigheden. Wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak. Deze afspraak vindt binnen twee weken plaats. Dit kan op kantoor zijn, maar ook via een (beeld)belafspraak.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.