Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Omschrijving

Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Bent u net gestart met uw bedrijf? Wilt u uw bedrijf gaan beëindigen, maar is het niet mogelijk direct te stoppen? Of hebt u een niet-levensvatbare onderneming en bent u geboren voor 1 januari 1960? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen krijgen.

U kunt bijstand krijgen als startende, gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandige.

Hoe werkt het?

Het ligt aan uw situatie hoe bijstand eruit ziet. Er zijn twee vormen van bijstand voor zelfstandigen:

  • Een uitkering op bijstandsniveau voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. Hoelang u deze bijstand kunt krijgen, is ook afhankelijk van uw situatie.

en/of

  • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Het maximale bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw (financiële) situatie en of u starter of gevestigde ondernemer bent. Het rentepercentage is 8%.

Lees wat wij als gemeente nog meer kunnen doen voor ondernemers en ZZP'ers.

ondernemer , eigen baas , zzp , zelfstandige , zzp'er , handelen , zakenman , financiële problemen , financiële ondersteuning , financiële ondersteuning , financiële problemen , zelfstandige zonder personeel , uitkering zelfstandigen , financiele hulp zelfstandige , minimum inkomen zelfstandige , inkomen uit eigen bedrijf , zelfstandigen schulden , zelfstandigen financien , zzp schulden , ondernemer schulden , ondernemer financien , corona , covid 19 , coronavirus , tijdelijke voorziening inkomensondersteuning , financi�le problemen , financi�le ondersteuning

Wat zijn de voorwaarden?

Om een uitkering voor zelfstandigen te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat u op termijn weer genoeg geld hebt om van te leven. Ook andere lasten, zoals de aflossing van een lening moeten hiervan betaald kunnen worden. Dit geldt niet voor een oudere zelfstandige of een beëindigende zelfstandige onderneming.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm of dreigt daaronder te komen.
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
  • U voldoet aan de vestigingseisen. Bijvoorbeeld dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U hebt ook de vergunningen die eventueel nodig zijn. 
  • Uw onderneming staat in Nederland ingeschreven en richt de werkzaamheden ook op Nederland.

Om een bedrijfskapitaal te krijgen, gelden dezelfde voorwaarden. Daarnaast geldt nog één extra voorwaarde:

  • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.

Inschatten of Bbz voor u mogelijk is?

Kijk op de checklist.

Wat moet u doen?

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u bij de gemeente aan. Dat doet u door een mail te sturen naar ondernemerszaken@oss.nl. Daarin geeft u aan dat u een Bbz-uitkering wilt aanvragen met een korte omschrijving van uw omstandigheden. Vermeld ook uw naam, adres, bedrijfsnaam, branche en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak. Deze afspraak vindt binnen twee weken plaats. Dit kan op kantoor zijn, maar ook via een (beeld)belafspraak.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.