Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Omschrijving

Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Bent u net gestart met uw bedrijf? Wilt u uw eigen bedrijf starten of beëindigen? Of bent u ouder dan 55 jaar en is uw inkomen onder de bijstandsnorm? Dan kan het zijn dat u nog niet of niet meer kunt rondkomen van uw inkomen. Als ondernemer kunt u geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien hebt u wel recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Hoe werkt het?

Het ligt aan uw situatie hoe bijstand eruit ziet. Er zijn twee vormen bijstand voor zelfstandigen:

  • voor uzelf. Een uitkering op bijstandsniveau voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering duurt maximaal 12 maanden en de gemeente kan deze met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening. In sommige gevallen kan de uitkering een gift worden.

en/of

  • voor uw onderneming. Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 199.680 (tarief 2019). U betaalt de lening binnen 10 jaar terug en betaalt hierover rente.
eigen baas , financiele hulp zelfstandige , financiële ondersteuning , financiële problemen , financi�le ondersteuning , financi�le problemen , handelen , inkomen uit eigen bedrijf , minimum inkomen zelfstandige , ondernemer , ondernemer financien , ondernemer schulden , uitkering zelfstandigen , zakenman , zelfstandige , zelfstandige zonder personeel , zelfstandigen financien , zelfstandigen schulden , zzp , zzp schulden , zzp'er

Wat zijn de voorwaarden?

Om een uitkering voor zelfstandigen te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat u op termijn weer genoeg geld hebt om van te leven en ook andere lasten, zoals de aflossing van een lening, kunt dragen. Dit geldt uiteraard niet voor een beëindigende onderneming.
  • uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm of dreigt daaronder te komen.
  • u hebt geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
  • u krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.
  • u besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
  • u voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat moet u doen?

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u bij de gemeente aan. Dat doet u door telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0412. Naar de afspraak brengt u mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs: identiteitskaart, paspoort, document met uw geldige verblijfstatus. Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs;
  • uw bankafschriften.

Uw bbz-consulent bespreekt met u welke stukken verder nog nodig zijn. Ook bekijkt u samen waar wij u nog meer mee kunnen helpen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.