Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Monument, aanwijzing

Omschrijving

Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen tot gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Er wordt dan gekeken of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. De gemeente kijkt onder andere naar:

  • de schoonheid, architectuur- en kunsthistorie
  • de wetenschappelijke en bouwhistorische waarde
  • de cultuurhistorische waarde
  • de ruimtelijke kwaliteit en samenhang
  • de gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid

Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er speciale regels. U heeft bijvoorbeeld in veel gevallen voor het verbouwen van een monument een omgevingsvergunning nodig. Er gelden gunstige legesvoorwaarden en voor gemeentelijke monumenten kan (onderhouds-)subsidie worden aangevraagd.

Bij de gemeente kunt u de monumentenlijst opvragen.

aanwijzing monument , erkenning van historisch pand als monument , gemeentelijke en Rijksmonumenten , monumentenlijst , bouwvergunning , sloopvergunning , monumentenvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

De aanwijzing van gemeentelijke monumenten is geregeld in de Monumentenverordening Oss.

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de gemeente, Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Neem voor meer informatie over de bezwaarprocedure contact op met de gemeente.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.