Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Monument, aanwijzing

Omschrijving

Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen tot gemeentelijk monument, dan kunt u dit verzoek bij de gemeente schriftelijk en aangevuld met foto's en of tekeningen, indienen.

Er wordt dan gekeken of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. De gemeente kijkt onder andere naar:

  • de schoonheid, architectuur- en kunsthistorie
  • de wetenschappelijke en bouwhistorische waarde
  • de cultuurhistorische waarde
  • de ruimtelijke kwaliteit en samenhang
  • de gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid

Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er speciale regels. U heeft bijvoorbeeld in veel gevallen voor het verbouwen van een monument een omgevingsvergunning nodig. Er gelden gunstige legesvoorwaarden en voor gemeentelijke monumenten kan (onderhouds-)subsidie worden aangevraagd.

aanwijzing monument , erkenning van historisch pand als monument , gemeentelijke en Rijksmonumenten , monumentenlijst , bouwvergunning , sloopvergunning , monumentenvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

De aanwijzing van gemeentelijke monumenten is geregeld in de Erfgoedverordening 2020.

Wat moet u doen?

Stuur uw verzoek tot aanwijzing,  aangevuld met foto's en/of tekeningen via e-mail 

of schriftelijk naar

Gemeente Oss

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Postbus 5

5340 BA Oss

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de gemeente Oss, afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Neem voor meer informatie over de bezwaarprocedure contact op met de gemeente.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.