Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Omschrijving

Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Oss een zogenaamde routeplicht. Dit is de Route gevaarlijke stoffen. Deze lokale wegen moeten verplicht worden gevolgd.Het gaat dan alleen om stoffen die routeplichtig zijn volgens de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld grote hoeveelheden consumentenvuurwerk, propaan en LPG. Als de stof routeplichtig is, mag niet worden afgeweken van de Route gevaarlijke stoffen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat een bedrijf waar deze stoffen afgeleverd moeten worden niet aan de vastgestelde route ligt. Dan moet toch worden afgeweken van de route. In dat geval kunt u een ontheffing aanvragen. Vanaf 1 januari 2013 geldt een de Route vervoer gevaarlijke stoffen. Deze route is op 29 maart 2012 door onze gemeenteraad vastgesteld. 

Kort samengevat bestaat de route uit de volgende wegen:

  • de N329 vanaf het knooppunt A50/A59 tot en met de Nieuwe Waterweg 
  • aansluitend op de N329 alle doorgaande wegen op de volgende industrieterreinen: Vorstengrafdonk, Moleneind/Landweer/Danenhoef, Elzenburg, De Geer. 

Bij de aanvraag kunt u een voorkeursroute aangeven. Vinden wij de route niet veilig genoeg dan wordt in de ontheffing een andere route opgenomen die u moet volgen.

Moet u voor het vervoer van consumentenvuurwerk (klasse 1.4) een ontheffing aanvragen?

In 2015 is de ADR veranderd. Met deze verandering hoeft u voor het vervoer van consumentenvuurwerk (klasse 1.4S en G) geen ontheffing voor de route meer aan te vragen. Het kan wel zo zijn dat u een ontheffing nodig heeft voor het laden en lossen van vuurwerk op een voor publiektoegankelijk terrein. Wanneer heeft u die nodig? Alleen als u meer dan 333 kg netto massa ontplofbare stof van de klasse 1.4 G (UN 0336) vervoerd. De meeste vuurwerkleveranciers blijven onder deze hoeveelheid. Voor de klasse 1.4 S heeft u nooit een ontheffing voor het laden en lossen nodig. 

Meer informatie kunt u ook vinden via de website van Inspectie Leefomgeving en Transport: www.ilent.nl. Onder het kopje ‘Onderwerpen’ vindt u daar informatie over het vervoeren van gevaarlijke stoffen.

vervoer vuurwerk , ontheffing , Vergunning , vrijstelling verbod op vervoer gevaarlijke stoffen , toestemming tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen , ontploffingsgevaar , vervoer gevaarlijke stoffen

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is onder andere:

  • het vervoer is niet in strijd met de openbare veiligheid

Wat moet u doen?

Wat kost het?

De kosten voor deze ontheffing bedragen € 50,00.

Hoe lang duurt het?

De aanvraag moet minimaal 8 weken voordat u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren bij ons binnen zijn. De gemeente informeert u binnen 8 weken na dagtekening van ontvangst.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.