Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Loonkostensubsidie

Omschrijving

Sommige mensen met een bijstandsuitkering zijn niet 100% arbeidsproductief. Dit kan komen door een arbeidsbeperking. Dat maakt het moeilijk om weer een betaalde baan te vinden. Daarom kunnen werkgevers loonkostensubsidie aanvragen.

Hoe werkt het?

Loonkostensubsidie helpt mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden van een baan. De werkgever ontvangt een subsidie voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimum loon. We gaan daarbij uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is iemand minder dan 100% productief? Dan kunt u, dankzij de loonkostensubsidie, toch een minder productieve werknemer in dienst nemen. De gemeente bepaalt op de werkplek de productiviteit en zet deze om in een loonwaarde. Op basis van deze loonwaarde berekenen wij de loonkostensubsidie.

Wat moet u doen?

Bent u werkgever en wilt u meer informatie over loonkostensubsidie of loonkostensubsidie aanvragen? Neemt u dan contact op met uw accountmanager. Hebt u nog geen accountmanager? Stuur dan een e-mail. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

ibn , loondispensatie , loonsubsidie , niet volledig kunnen werken , nugger , sociale werkvoorziening , subsidie , werkgever , werkgeverssubsidie , werkgeversubsidie , WSW

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de werknemer heeft een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of IOAW-uitkering
  • de werknemer woont in de gemeente Oss

 

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.