Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Gesloten bodemwarmte-installatie melden

Omschrijving

U wilt voor de verwarming van uw huis gebruikmaken van de warmte in de bodem. Bij gebruik van bodemwarmte installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet ‘wisselaar’ omdat u ’s winters warmte opneemt uit de bodem en ’s zomers warmte afgeeft aan de bodem (koeling). U meldt het aanleggen van een installatie van tevoren bij de gemeente. Wilt u een bodemwarmte-installatie met een gesloten systeem aanleggen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor een installatie met een open systeem heeft u meestal toestemming nodig van de provincie.

Wilt u samen met uw buren gebruik maken van bodemwarmte? U heeft dan een grotere installatie nodig. Is de capaciteit van de bodemwarmtewisselaar groter dan 70 kW? U moet een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (BPM) aanvragen.

warmtepomp , koeling , aardwarmte , gesloten bodemenergiesysteem , bodemwarmteinstallatie , bodemwarmtewisselaar , bodemwarmte , gesloten systeem voor bodemwarmte , collectief systeem bodemwarmte , natuurlijke energie , bodem warmte installatie , ondergronds , anti-vries , lussen

Wat zijn de voorwaarden?

Bij de aanleg van een bodemwarmte-installatie moet u rekening houden met de volgende eisen:

 • Het ontwerp van het systeem moet u afstemmen op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
 • Er mag geen interferentie met een ander systeem zijn. Dit betekent dat de winning van warmte niet de werking van andere, al bestaande systemen mag dwarszitten.
 • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht is tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.

Wat moet u doen?

Zo doet u een melding van een gesloten bodemwarmte-installatie:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt.

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets vraagt u ook aan via Omgevingsloket online.

Hoe lang duurt het?

Na de melding geeft de gemeente binnen 4 weken een reactie.

De behandeling van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets duurt 8 weken.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Bij een negatieve beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Blijft de beslissing negatief dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

De melding doet u bij de gemeente of via het Omgevingsloket Online (OLO). U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt.

De Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (BPM) vraagt u aan via het Omgevingsloket Online (OLO).