Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Brandveilig gebruik van gebouwen

Omschrijving

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Bij risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen. Bij minder risicovolle soorten gebruik moet u een gebruiksmelding doen. Gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning of melding nodig is worden door ons regelmatig gecontroleerd op de brandveiligheidseisen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan welke situatie op uw bedrijf van toepassing is.

Gaat u een gebouw gebruiken dat nacht- en/of dagverblijf biedt aan meer dan 10 personen? Of een kinderdagverblijf, basisschool of hotel? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.

Ook voor sommige niet-bouwwerken hebt u een vergunning nodig. Een voorbeeld van een niet-bouwwerk is bv. een evenemententent. Voor deze niet-bouw-werken gelden de regels uit onze brandbeveiligingsverordening.

gebruiksvergunning brandpreventie , pand , BRANDVEILIGHEID , gebruiksvergunning , verzorgingstehuis , kinderdagverblijf , basisschool , bouwwerken , gebruiksmelding , brand veiligheid , brandveiligheid bouwwerk , vergunning brandveiligheid , gebouw gaan gebruiken , melden ingebruikname gebouw , nieuw gebouw in gebruik nemen , nieuw gebouw gereed , toestemming om gebouw te gebruiken , melding brand veiligheid , melden brandveiligheid gebouw

Wat moet u doen?

Via het omgevingsloket vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan.  Als u het moeilijk vindt om de vragen in te vullen kunt u hiervoor een bouwkundig adviesbureau inhuren. De kosten hiervan moet u zelf betalen. Zo’n bureau kan ook de verplichte bijlagen voor u maken. 

Welke bijlagen zijn nodig?

Bij de aanvraag omgevingsvergunning moeten twee verplichte bijlagen worden gedaan. Zonder deze bijlagen kunnen wij de stukken niet afhandelen. Deze bijlagen zijn:

1. Een bouwkundige plattegrondtekening van het gebouw.

Op de plattegrondtekening moeten de volgende gegevens staan: 

  • de schaalaanduiding van de tekening
  • per bouwlaag (verdieping): hoogte van de vloer boven het meetniveau; gebruiksoppervlakte, en maximaal aantal personen
  • per ruimte: vloeroppervlakte; gebruiksbestemming; bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen
  • met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van deuren; zelfsluitende deuren als bedoeld in dit besluit; sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25 en 7.12; vluchtroute-aanduidingen; noodverlichting; oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5; brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; brandslanghaspels; mobiele brandblusapparaten; droge blusleidingen; brandweeringang; sleutelkluis of -buis, brandweerlift
  • De aanduidingen zijn conform NEN 1414 voor zover deze norm daarin voorziet

Welke schaal moet de plattegrondtekening hebben?

  • gebouwen met een brutovloeroppervlakte tot 10.000 m2: schaal 1:100
  • gebouwen met een brutovloeroppervlakte van meer dan 10.000 m2: 1:200

2. Een situatieschets van het gebouw

  • met daarop de noordpijl
  • De schaal van deze situatieschets mag niet kleiner zijn dan 1:1000.

Wat kost het?

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer informatie gaat u naar de verordening leges 2021.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 26 weken een besluit.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact op met de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik. Of kijk op Ondernemersplein.nl.