Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Ouderlijk gezag aanvragen

Omschrijving

Wat betekent het als u ouderlijk gezag heeft?

Als u ouderlijk gezag heeft, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw minderjarig kind. Ook bent u de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. Minderjarigen mogen zelf geen officiële handelingen doen, zoals een handtekening zetten. Met het ouderlijk gezag doet u dat namens uw kind. Ook mag u het vermogen van uw kind beheren.

De wet bepaalt wie het ouderlijk gezag krijgt over een kind. Meer informatie vindt u hier. Heeft u automatisch het ouderlijk gezag gekregen en wilt u dat uw partner dat ook krijgt? Dan vraagt u dat aan bij de rechtbank. Dat kan in vier gevallen:

1. Ongehuwd of niet geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw

Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan vraagt u gezamenlijk ouderlijk gezag aan bij de rechtbank.

2. Alleenstaande ouder met vriend of vriendin

Bent u een alleenstaande ouder en voedt u uw kind met een vriend of vriendin op? Dan vraagt u gezamenlijk ouderlijk gezag aan bij de rechtbank.

3. Gehuwd of geregistreerd partnerschap tussen twee mannen

Bent u als man getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan met een man? Dan vraagt u gezamenlijk ouderlijk gezag aan bij de rechtbank. Voor deze procedure is een advocaat nodig.

4. Gehuwd of geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen

Bent u als vrouw getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan met een andere vrouw? En is er een andere ouder? Dan vraagt u gezamenlijk ouderlijk gezag aan bij de rechtbank. Voor deze procedure is een advocaat nodig.

Er is bijvoorbeeld een andere ouder als de moeder het kind krijgt via donorinseminatie. Ook als een man het kind erkent vóór de geboorte is er sprake van een andere ouder.

Wanneer gaat het gezag in?

Heeft de rechter het gezamenlijk ouderlijk gezag toegekend? Dan gaat het gezamenlijk ouderlijk gezag in, zodra dat is geregistreerd in het gezagsregister bij de rechtbank.

Kinderen geboren buiten Nederland?

Voor kinderen geboren buiten Nederland of van wie de geboorteplaats onbekend is, wordt het gezag geregistreerd in het gezagsregister van de rechtbank in Amsterdam.

toestemming

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

 • uw kind is geboren
 • u of uw partner het kind heeft erkend
 • u beiden meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
 • u of uw partner niet onder curatele staat
 • een van u al het ouderlijk gezag heeft
 • u of uw partner niet uit het ouderlijk gezag bent ontzet
 • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
 • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen

Wat moet u doen?

Zo vraagt u gezamenlijk ouderlijk gezag aan:

U vraagt uw aanvraag digitaal aan via rechtspraak.nl, dit is gratis.

Wilt u het aanvraagformulier per post indienen? Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:

 • een in­ge­vuld aan­vraag­for­mu­lier ver­zoek tot ge­za­men­lijk ou­der­lijk ge­zag.
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u bei­den.
 • de ge­boor­te­ak­te van uw kind (in­clu­sief de akte van er­ken­ning). Deze geboorteakte mag niet ou­der dan 3 maan­den zijn en kost €14,00 (tarief 2021).

Wat kost het?

Een digitale aanvraag ouderlijk gezag is gratis.

Een schriftelijke aanvraag ouderlijk gezag kost €14,30 (i.v.m. de geboorteakte van het kind, tarief van 2022).

Wetten en regels