Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Koninklijke onderscheidingen, toekenning

Omschrijving

Ieder jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich om verschillende redenen inzetten binnen en voor de samenleving. Als u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente. Soms overhandigt de Commissaris van de Koning een onderscheiding. Bijvoorbeeld aan een burgemeester.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een aanvraag indienen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u kent iemand die zich op een bepaalde manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving;
  • u wilt deze persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

De aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding moet worden gedaan bij de gemeente. Een aanvraag moet betrekking hebben op iemand anders; u kunt dus geen aanvraag indienen voor uzelf.