Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Klacht over een ambtenaar of bestuurder (Ombudscommissie Oss)

Omschrijving

Vindt u dat wij u niet netjes hebben geholpen?
Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen als we u:

  • onaardig, onjuist of vervelend te woord hebben gestaan
  • onjuiste of onvoldoende informatie hebben gegeven
  • niet teruggebeld hebben, terwijl wij u dat hadden beloofd
  • niet op tijd antwoord op uw brief of aanvraag hebben gegeven
  • niet in contact hebben gebracht met de juiste persoon

Wat moet u doen:

  • u vult het digitale formulier in. Zie onder online regelen
  • of u dient een klacht schriftelijk in bij de Ombudscommissie, antwoordnummer 10018, 5340 VB  Oss (U hoeft uw envelop niet te frankeren)
  • of u kunt in het gemeentehuis een formulier hiervoor halen

Wat doet de Ombudscommissie met uw klacht

In de Algemene wet bestuursrecht staat dat de gemeente de klacht in eerste instantie zelf moet behandelen.
Bent u niet tevreden met de reactie van de gemeente op uw klacht?
Dan kunt u in beroep gaan bij de Ombudscommissie.
Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig.

Gaat u in beroep?

Als u in beroep gaat, dan luistert de commissie naar uw verhaal en dat van de betrokken medewerker.
De commissie geeft een oordeel over uw klacht.
Ook probeert de Ombudscommissie het vertrouwen tussen u en de gemeente te herstellen.
Blijkt uit uw klacht dat er dingen niet goed zijn gegaan of beter kunnen?
Dan adviseert de Ombudscommissie de gemeente om dit in de organisatie te verbeteren.

Contact

Vragen over de Ombudscommissie of de klachtenprocedure?
E-mail: ombudscommissie@oss.nl
Telefoon: 14 0412

ambtelijk handelen , bestuurlijk of gemeentelijk handelen , klacht , klacht indienen , klacht tegen de organisatie , klacht tegen een ambtenaar , klacht tegen een bestuurder , klachten , klachtenregeling , ombudscommissie , ombudsman , onheus bejegenen , slechte behandeling , slechte dienstverlening

Wat moet u doen?

Wetten en regels