Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Klacht Milieu

Wanneer u denkt dat een bedrijf zich niet houdt aan de milieuregels, dan meld u dat bij de Milieuklachtencentrale.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • bodemvervuiling
  • luchtverontreiniging
  • stankoverlast
  • geluidsoverlast

 

Wat moet u doen?

Geluidsoverlast veroorzaakt door een evenement kunt u altijd doorgeven aan de Milieuklachtencentrale (ODBN). Zij registreren en beoordelen de klachten in opdracht van de gemeente Oss. Mocht het evenement in het weekend plaatsvinden dan kunt u direct een melding doen. De gemeente zorgt voor de afhandeling van de klachten. 

Meldingen over vervuiling in de openbare ruimte of klachten over openbaar groen, materialen, wegen etc. kunt u doen door het invullen van een melding openbare ruimte.

 

Online regelen

algemene maatregel van bestuur , controleren op milieuvervuiling , geluid , geluidsklachten , geluidsoverlast , geur , geuroverlast , klacht , klacht evenement , milieuklacht registratie , milieuklachten , Milieuvergunning , stank , stankoverlast , toezicht op milieuoverlast , verontreiniging

Wetgeving

Bezwaar en beroep