Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Parkeerboete/-bon

Omschrijving

In Oss kunt u twee verschillende parkeerboetes krijgen. Een naheffingsaanslag of een aankondiging van beschikking.

 

Wat is een naheffingsaanslag?

In het centrum van Oss moet u betalen om te parkeren. Dit heet parkeerbelasting. U betaalt deze belasting bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. Betaalt u niet? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. Deze is een naheffing voor de parkeerbelasting die u hiet heeft betaald.

U betaalt uw naheffingsaanslag aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BS-OB). U krijgt hiervoor binnen enkele weken een acceptgiro thuisgestuurd. U moet de acceptgiro binnen 30 dagen betalen. Voor meer informatie over de naheffingsaanslag kunt u terecht op de website van de BS-OB.

 

Wat is een aankondiging van beschikking?

Een parkeerbon is niet hetzelfde als een boete. Een boete krijgt u voor een overtreding. Bijvoorbeeld als u fout geparkeerd staat of als u te hard rijdt. Deze boete heet een aankondiging van beschikking.

Hebt u een verkeersboete (aankondiging van beschikking) gehad? Deze betaalt u aan het Centraal Justitieel Incassobureau. Voor meer informatie over de verkeersboete kunt u terecht op de webiste van het CJIB.

De handhavers van gemeente Oss mogen in Oss zowel naheffingsaanslagen als verkeersboetes uitschrijven.

 

Spreekuur

In verband met de corona-maatregelen is er op dit moment alleen een telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 16.30 - 17.00 uur.

betaald parkeergebied , duplicaat gegevens naheffingsaanslag parkeerbelastingen , gefiscaliseerde parkeerplaats , naheffingsaanslag parkeerbelastingen , naheffingskosten , oneens met parkeerbon , parkeerboete , parkeercontroleur , parkeergeld , parkeerkaartje , parkeermeter , vervolgbon , wet mulderbon , wet-mulderbon

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de naheffingsaanslag.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag of verkeersboete? Dan kunt u bezwaar maken. Als u bezwaar maakt, moet u uw naheffingsaanslag of verkeersboete op tijd betalen. In beide gevallen moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de boete. Voeg eventueel bewijsstukken toe.

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag schriftelijk bezwaar indienen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BS-OB). Achter op de naheffingsaanslag staat hoe u bezwaar kan maken. Meer informatie over hoe u bezwaar maakt tegen een naheffingsaanslag staat ook op de website van de BS-OB.

Bezwaar maken tegen een verkeersboete

Bent u het niet eens met de verkeersboete (aankondiging van beschikking)? Dan kunt u digitaal of schriftelijk beroep instellen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt u een strafbeschikking toe waarop staat hoe u dat doet. Meer informatie hierover staat op ook de website van het CJIB.