Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Loterij organiseren

Let op!

Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Bijvoorbeeld nieuw clubgebouw, aanschaf muziekinstrumenten.

Bij een loterij verkoopt u loten en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt dit aan bij de gemeente. De vergunning wordt verleend voor de duur van maximaal 6 maanden. Tijden deze 6 maanden mag de organisatie de loterij organiseren en de trekking moet ook binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u de volgende gegevens nodig:

  • locatie loterij
  • datum loterij
  • doel loterij
  • aantal loten, prijzengeld en geldwaarde van de prijzen

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • het doel van de actie van algemeen nut is en tenminste de helft van de opbrengst hieraan besteed wordt.
  • de prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.
  • Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Online regelen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Links naar meer informatie

bingo , loterijvergunningen , prijsvraag , toestemming tot het houden van een loterij

Kosten

De kosten bedragen € 27,46.

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.