Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Loterij organiseren

Omschrijving

Bij een loterij verkoopt u loten en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt dit aan bij de gemeente. De vergunning wordt verleend voor de duur van maximaal 6 maanden. Tijdens deze 6 maanden mag de organisatie de loterij organiseren en de trekking moet ook binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u de volgende gegevens nodig:

  • locatie loterij
  • datum loterij
  • doel loterij
  • aantal loten, prijzengeld en geldwaarde van de prijzen
loterijvergunningen , toestemming tot het houden van een loterij , bingo , prijsvraag

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • het doel van de actie van algemeen nut is en tenminste de helft van de opbrengst hieraan besteed wordt.
  • de prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.
  • een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Bijvoorbeeld nieuw clubgebouw, aanschaf muziekinstrumenten.

Wat moet u doen?

Zo vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een loterij:

Wat kost het?

De kosten bedragen € 27,46.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.