Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Verzilverlening, lening voor woningaanpassing

Omschrijving

Wilt u graag veilig en comfortabel blijven wonen? Dan kunt u met de Verzilverlening uw woning aanpassen naar uw woonwensen. Met deze lening kunt u uw woning aanpassen zoals u wilt. U betaalt uit de overwaarde van uw woning en zonder extra maandlasten.

De verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Veel oudere mensen hebben de hypotheek voor hun woning (gedeeltelijk) afgelost. Zo is er overwaarde opgebouwd. Deze overwaarde kunt u gebruiken om uw woning aan te passen.

Voor de Verzilverlening betaalt u maandelijks géén rente en aflossing.  De rente wordt namelijk jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. U lost de lening af aan het einde van de looptijd, bij verkoop van uw woning of bij overlijden van de langstlevende schuldenaar. De lening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op uw bestaande hypotheek.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een lening?

 • Aanpassen van de constructie van de woning zodat deze toegankelijker wordt of (mantel-)zorg wordt vergemakkelijkt zoals aanpassen van deuren, ramen, drempels en trappen
 • Verbeteren van bewegingsruimte in de woning: voldoende ruimte voor wonen, slapen en koken, gebruiks- en plaatsingsruimte voor apparatuur en bereikbaarheid van badkamer en toilet
 • Technische aanpassingen (domotica) die helpen om langer zelfstandig, veilg en comfortabel te blijven wonen
 • Kosten voor een (eventueel)bouwkundig rapport of andere bijkomende kosten, na aftrek van eventuele tegemoetkomingen in deze kosten
 • Aanbrengen van voorzieningen die aantoonbaar leiden tot een beperking van de energievraag, tot het aardgasvrij maken, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot. Bijvoorbeeld door isolerende toepassingen
 • Duurzaam maken van de energievoorziening zoals het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler
 • Verwijderen van asbest en de bijbehorende (herstel-) werkzaamheden

Een combinatie van de maatregelen is ook mogelijk.

langer blijven wonen , lening verbouwen , Verduurzamen , zilverlening

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent eigenaar-bewoner van het huis
 • De aanvrager(s) hebben een leeftijd van minimaal 10 jaar voor uw wettelijke AOW-leeftijd. Er geldt geen maximum leeftijd. Voor uw AOW-leeftijd kijkt u op de website van het Sociale Verzekeringsbank
 • U kunt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,-- lenen
 • De verzilverlening bedraagt samen met de hypotheek niet meer dan 80% van de WOZ-waarde van uw woning
 • U moet de aanvraag doen vóórdat u de maatregelen uitvoert

Wat moet u doen?

 1. U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit samen met de gevraagde bijlagen aan ons toe
 2. Is gemeente Oss akkoord met uw aanvraag van de lening? Dan krijgt u een "verklaring instemming verzilverlening"
 3. Met deze verklaring kunt u de definitieve aanvraag digitaal indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn doet een financiële toets en beslist of u gebruik kunt maken van de lening.

Wat kost het?

De kosten voor het afsluiten van de verzilverlening bij SVn zijn € 475,00. Dit bedrag kunt u meenemen in de lening. Dit geeft u aan op het aanvraagformulier.

Meer informatie