Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bezoek uit het buitenland ontvangen

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Met een bewijs van garantstelling stelt u zich garant voor de eventuele kosten of schulden, gemaakt door een buitenlandse bezoeker die een visum moet hebben. De garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking moet voor elke bezoeker afzonderlijk aangevraagd worden, ook voor minderjarigen.

Logiesverstrekking (3.A op het formulier):

U verstrekt de buitenlandse bezoeker(s) logies, dit betekent dat u een logeerplek biedt. Hiervoor hoeft uw huwelijkse/geregistreerde partner geen toestemming te geven. U mag uw handtekening nog niet op het formulier zetten, dit doet u bij de gemeente in bijzijn van een ambtenaar.

Garantstelling (3.B op het formulier):

U stelt zich garant voor de buitenlandse bezoeker(s). Uw huwelijkse/geregistreerde partner moet hiervoor toestemming geven. Uw partner moet zijn of haar gegevens op het formulier invullen en een handtekening zetten. Dit mag thuis gebeuren en u neemt een legitimatie van uw partner mee zodat de gemeente de handtekening kan vergelijken. U mag zelf de handtekening nog niet op het formulier zetten, dit doet u bij de gemeente in bijzijn van een ambtenaar.

Wat moet u doen?

Handtekening legaliseren:

  • persoonlijk bij de gemeente aan het loket burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Wat heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs van u en bij garanstelling ook van uw echtgeno(o)t(e) of partner
  • Ter voorkoming van fraude legaliseren we geen handtekening op blanco formulieren. Uw echtgeno(o)t(e) of partner mag thuis de handtekening plaatsen op het formulier.

  • € 12,60 per garantstelling, met uw pinpas betalen

Online regelen

Links naar meer informatie

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

buitenlandse bezoekers , buitenlandse gasten , familie uit het buitenland , familiebezoek , garant stelling , garantiestelling , garantstelling , garantverklaring , gasten uit het buitenland , gelegaliseerde handtekening , gerant , gerantstelling , legalisering , logé , logé's , logés , logies verstrekking , log� , log�'s , log�s , particuliere logiesverstrekking , partikuliere logiesverstrekking , uitnodiging , verblijf in nederland , visa , visum , vrienden uit het buitenland

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw bezoek komt voor een kort verblijf naar Nederland en blijft niet langer dan drie maanden
  • Uw bezoek moet een visum aanvragen. Een lijst met visumplichtige landen kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kosten

Het legaliseren van uw handtekening op de garantverklaring kost  €12,60 (tarief 2019)

Wetgeving