Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Pand als woning gebruiken, vergunning

Omschrijving

Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen.

woonvergunningen , vergunningverstrekking voor , toestemming verlenen voor gebruiken van woningen c.q. panden of gebouwen , schuur , wonen , winkel , kantoor , vergunningverstrekking gebouwen , woninggebruik , woningvergunning , pand als woning

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van aard, omvang en plaatselijke omstandigheden.

Wat moet u doen?

Om een vergunning aan te vragen, geeft u door:

  • de gegevens van het gebouw
  • hoe u het pand wilt gebruiken

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.