Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Kabels en leidingen aanleggen

Omschrijving

Voor het aanleggen, weghalen of voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen heeft u toestemming of een vergunning van de gemeente nodig. Voor klein werk heeft u alleen toestemming nodig, voor groot werk moet u een vergunning aanvragen. Alleen beheerders van een kabel- of leidingnet mogen kabels en leidingen in de openbare grond leggen. Andere bedrijven of bewoners mogen dit niet.

U moet alle werkzaamheden bij de gemeente aan- en afmelden. Bij calamiteiten moet u de werkzaamheden achteraf aan de gemeente melden.

waterleiding , toestemming tot , vergunning kabels en leidingen , ontheffing van het verbod op het plaatsen van kabels en leidingen in de openbare grond

Wat zijn de voorwaarden?

U vraagt toestemming of een vergunning aan via de website van MOOR. Daarnaast moet u de werkzaamheden altijd- aan en afmelden via de website van MOOR.

Wanneer heeft u alleen toestemming of wanneer heeft u een vergunning nodig?

Voor klein werk heeft u alleen toestemming van de gemeente nodig. U moet de werkzaamheden via MOOR aan de gemeente melden.

Klein werk:

 • is bijvoorbeeld onderhoud, reparatie, kabellassen en huisaansluitingen korter dan 25 meter
 • is in maximaal 3 werkdagen helemaal klaar
 • wordt uitgevoerd in het bestaande tracé
 • heeft geen of weinig invloed op de omgeving

Voor overige werkzaamheden heeft u een vergunning nodig. Ook hier moet u de werkzaamheden via MOOR aan de gemeente melden.

Wanneer moet u de werkzaamheden aanmelden?

Minimaal 3 werkdagen voordat u aan de werkzaamheden begint, meldt u deze via MOOR aan de gemeente.

Wat moet u doen?

U vraagt toestemming of een vergunning aan via de website van MOOR. In het tabblad voorwaarden kunt u lezen wanneer u toestemming nodig heeft of een vergunning moet aanvragen.

U heeft de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

 • uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
 • een tekening (schaal 1:500) waarop u aangeeft welke kabels of leidingen u wilt aanleggen of weghalen
 • de datum en het tijdstip waarop u aan het werk gaat
 • een overzicht van eventuele verkeersmaatregelen

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een melding voor toestemming gelden in 2020 als kosten:

 • vaste kosten voor de melding voor toestemming: € 78,-

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning gelden in 2020 als kosten:

 • vaste kosten voor de aanvraag van een vergunning: € 400,-

 

Bij een aaneengesloten tracélengte van meer dan 25 meter worden deze vaste kosten verhoogd met een toeslag:

 • van 0 tot 1.000 meter: € 1,20 per strekkende meter
 • van 1.000 tot 2.500 meter: € 1,08 per strekkende meter. Voor het deel tot 1.000 meter geldt het tarief van € 1,20 per strekkende meter
 • bij een aaneengesloten lengte van meer dan 2.500 meter: € 2,00 per strekkende meter. Voor het deel tot 1.000 meter en het deel tussen 1.000 en 2.500 meter gelden de hiervoor genoemde tarieven per strekkende meter.

Voor graafwerkzaamheden van meer dan 10.000 strekkende meter wordt, op verzoek van de aanvrager, een offerte met begroting van de kosten opgesteld. Deze wordt voor de behandeling van de aanvraag verstrekt.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR).