Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Melding openbare ruimte

Omschrijving

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom?  Of andere meldingen over uw buurt? Geef het door aan de gemeente. Online melden is eenvoudig!

Ratten en plaagdieren op eigen terrein en openbaar terrein

Heeft u last van ratten of andere plaagdieren? Lees hier wat u dan moet doen.

Eikenprocessierups in de openbare ruimte

Maak hier een melding als u eikenprocessierupsen in de openbare ruimte ziet.

Eikenprocessierups op eigen terrein

Heeft u eikenprocessierupsen in uw eigen tuin? Bestrijd de rupsen niet zelf, maar huur een deskundig bedrijf in.

Wateroverlast door hevige regen

Door klimaatverandering gebeurt het steeds vaker dat het heel hard regent. En daar kunt u overlast van hebben. Uw melding helpt ons om ons overzicht van locaties actueel te houden. En  helpt ons bij het bedenken van oplossingen tegen wateroverlast. Lees hier voor meer informatie over wateroverlast door hevige regen. Door uw tuin minder te verharden helpt u mee aan het beperken van wateroverlast. Ook wordt uw tuin comfortabeler en komen er meer vogels en vlinders. Fijn voor uzelf, goed voor het klimaat. Lees hier voor meer informatie voor meer groen in de buurt.

bomen , melden , melding , boom , takken , snoeien , stoep , stormschade , tak , storm , wind , mormelding , melding doorgeven , afgebroken , afgebroken takken , melding maken , melding doen , omgevallen boom op de weg , boom op de weg , tak op de weg , iets melden , gat , gat in de weg , lamp , reiniging , straatreiniging , legen afvalbakken , vegen van wegen , onderhoud , vervanging en beheer van de openbare verlichting , lantaarnpalen , storing , lantaarnpaal , wegenonderhoud , bruggen , asfaltwegen , klinkerwegen , onverharde wegen , pleinen , voetpaden , fietspaden , viaducten , rotondes , speelplaatsen , stoplichten , verkeersborden , verkeerstekens , straatmeubilair , zitbanken , straatlantaarn , verlichting , lantaarn , lantaren , openbare ruimte , kapot , stuk , mor , verkeerslicht , straatbankje , wegen en straten en fietspaden en trottoirs , losliggende tegel , afvalbakken legen , melding openbare ruimte , straten vegen , gemeentereiniging , gemeentelijke reinigingsdienst , defect , straatlantaren

Wat moet u doen?

Meer informatie

Wetten en regels