Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Omschrijving

De gemeente Oss stimuleert elektrisch rijden. Om elektrisch te kunnen rijden, moet u het voertuig op kunnen laden. De gemeente Oss plaatst een laadpaal in de openbare ruimte als u aan de voorwaarden voldoet. De gemeente Oss plaatst de laadpaal gratis.

oplaadpunten , laadpalen , laadpaal , oplaadpaal , oplaadpalen , oplaatpunt , laatpunt , oplaatpunten , laden , electrisch , oplaadpunt , hybride

Wat zijn de voorwaarden?

  • U staat ingeschreven of werkt minimaal 20 uur per week in Oss.
  • U bezit een elektrische (bedrijfs)auto. Of u kunt aantonen dat u deze heeft besteld. Hiermee kunt u minimaal 50 kilometer (zoals bepaald in de WLTP-meetmethode) elektrisch rijden.
  • Is er op loopafstand van 300 meter al een laadpaal? We bepalen aan de hand van het gebruik van deze laadpaal of een extra laadpaal nodig is.
  • U heeft geen eigen terrein waarop u de elektrische (bedrijfs)auto met uw eigen laadvoorziening kunt laden.

Wat moet u doen?

De gemeente bepaalt waar de oplaadpaal komt te staan. Het plaatsen van een oplaadpunt is een samenwerking tussen de laadpaalexploitant, netbeheerder en gemeente.

De behandeling van de aanvraag kan 18 weken duren. Waarvan 6 weken wettelijk verplicht is in verband met de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt kan de behandeling van de aanvraag langer duren. Wij doen natuurlijk ons best om zo snel mogelijk een oplaadpaal te plaatsen. Een laadpaal in de openbare ruimte mag iedereen gebruiken.

Voor VvE’s is er informatie en hulp voor het maken van laadpunten beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld op de website van VVE laden en de website van het VVE Laadloket. Daarnaast zijn er sinds kort subsidiemogelijkheden voor VvE’s. Kijk bijvoorbeeld op website van RVO 

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

Er kan binnen 6 weken bezwaar worden ingediend op de locatie van de laadpaal.

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Tegen zo'n besluit kunt u bezwaar maken.