Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Burgerservicenummer (BSN)

Omschrijving

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die in Nederland staat ingeschreven heeft een eigen BSN. Uw BSN staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Weet u niet wat uw BSN is? Kijk dan op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt uw BSN ook zien als u inlogt op MijnOverheid.

 

Hoe krijgt u een BSN?

  • Ieder kind krijgt een BSN bij de geboorteaangifte.
  • Iedereen die langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen krijgt een BSN. Maak een afspraak bij de gemeente waar u gaat wonen voor een eerste inschrijving in Nederland.
  • Blijft u korter dan 4 maanden in Nederland wonen? Ook dan krijgt u een BSN. Neem contact op met een RNI-gemeente.

Bij de GGD is er een datalek in de coronaregistratie geconstateerd. Wat betekent dit voor uw gegevens in relatie tot de datadiefstal? Veelgestelde vragen en antwoorden over het datalek.

Let op!

Sinds het najaar 2020 is er een nieuwe reeks burgerservicenummers in gebruik genomen. Het het om 9-cijferige nummers die beginnen met een 7: 7XXXXXXXX.

Deze nummers worden door sommige werkgevers en salarisverwerkers als ongeldig beschouwd, dan wel afgekeurd. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) geeft aan dat ze voldoen aan alle eisen, waaronder de zogenaamde "11" proef. Deze nummers worden niet vervangen en zijn rechtsgeldig. De betreffende werkgevers en salarisverwerkers zullen wijzigingen in hun software moeten doorvoeren zodat dit probleem verholpen wordt. Zij worden hierover geïnformeerd.

Als u of uw werkgever hier vragen over heeft, neem dan contact op met de RvIG via info@rvig.nl of bel 088-900 1000 (08.30 uur -17.00 uur).

Sofi-nummer , sociaal-fiscaalnummer , sociaalfiscaalnummer , BSN , burgernummer , sofinummer , burger service nummer , sofi nummer , sociaal fiscaal nummer , bsn nummer , persoonlijk nummer

Wat kost het?

Een BSN is gratis.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.