Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Omschrijving

Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op straat, dan is een ontheffing verplicht. Neem hiervoor contact op met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. U krijgt dan ook te horen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en omgeving.

geluidswagen , wagen met geluid , geluidsoverlast , geluid op straat , muziek op straat , geluidsaparatuur , geluidsaparaat , geluids apparaat , muziekinstallatie , muziek installatie , overlast van muziek , overlast van geluid , ontheffing geluid op straat , vergunning muziek maken , toestemming muziek op straat , muziek op de openbare weg

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Wat moet u doen?

Voor een ontheffing stuurt u de volgende gegevens naar baliebml@oss.nl :

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Plaats van de activiteit
  • Datum en tijdstip van de activiteit
  • Reden van de activiteit

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van de ontheffing kunt u contact opnemen met ons.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.