Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Rampenbestrijdingsplan opstellen

Omschrijving

In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de geneeskundige hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s zorgen voor de bestrijding van rampen en ongevallen en voor crisisbeheersing.

Een veiligheidsregio is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van rampenbestrijdingsplannen voor sommige bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden, rivieren waar dijkdoorbraak of overstroming kan voorkomen, enzovoort. Maar een veiligheidsregio kan ook advies geven over het voorkomen van branden, rampen en crisissen.

calamiteitenplan , rampenbestrijdingsplan , rampenbestrijding , rampbestrijding , bestrijden van rampen , calamiteiten , crisis , rampenplan , crisisbeheersingsplan , rampbestrijdingsplan , aanvalsplan , rampenbestrijdingsplannen

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie of voor advies kunt u contact opnemen met uw veiligheidsregio.