Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Geslacht op geboorteakte wijzigen

Omschrijving

Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Als transgender kunt u dit laten wijzigen.

Bij het doorgeven van de geslachtswijziging geeft u meteen door welke voornamen u voortaan wilt gebruiken.

Na de wijziging van uw geboorteakte:

  • moet u een nieuw paspoort of identiteitskaart en eventueel een nieuw rijbewijs aanvragen. Uw oude documenten zijn niet meer geldig.
  • staat de aanpassing in diverse administraties van de overheid
  • krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen.
geslachtswijziging , trans-gender , trangender , transgenderwet

Wat zijn de voorwaarden?

 De voorwaarden om uw geslacht op de geboorteakte te wijzigen zijn:

  • u bent 16 jaar of ouder
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel
  • u heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden)

Wat moet u doen?

Zo wijzigt u het geslacht op uw geboorteakte:

  • Neem contact op met de gemeente waar u bent geboren.
  • U neemt mee:

Meer informatie

Wetten en regels