Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Kamperen in het wild

Omschrijving

Recreatief kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten is (recreatief) kamperen dus verboden. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik op eigen terrein. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen.

toestemming tot , kampeervergunning , ontheffing van verbod kamperen buiten de aangewezen plaatsen , kamperen , buiten erkende kampeerinrichting , kampeerinrichting

Wat moet u doen?

Voor een ontheffingsaanvraag stuurt u een e-mail naar baliebml@oss.nl met daarin de volgende informatie:

  • Reden van het verzoek, benoeming activiteiten
  • Data en tijden
  • Gewenste locatie
  • Naam van de organisatie
  • Aantal tenten/caravans

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente, Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.