Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente

Omschrijving

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Zo blijven de paden netjes en toegankelijk. De graven en de grafstenen moet u zelf onderhouden.

begraafplaats onderhouden , graf bijhouden , graf onderhouden , graf schoonmaken , laten onderhouden van graf door de gemeente , uitbesteding onderhoud begraafplaatsen

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met begraafplaats Hoogen Heuvel: