Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Predikaat Hofleverancier / Predikaat Koninklijk

Omschrijving

 • Het predikaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf die regionaal bekend zijn en minder dan 100 medewerkers in dienst hebben. U kunt deze eretitel aanvragen als uw bedrijf langer dan 100 jaar bestaat.
 • Het predikaat Koninklijk is een erenaam voor bedrijven die een vooraanstaande positie innemen en landelijk bekend zijn. Daarnaast moeten zij meer dan 100 medewerkers in dienst hebben.
 • Het predikaat is maximaal 25 jaar geldig. Als u het predikaat langer wilt gebruiken, dient u een verzoek in om het predikaat te mogen houden. Dit moet u ook doen als uw bedrijf heel erg verandert.
hofleverancier , predikaat hofleverancier , predicaat , predikaat , predicaat koninklijk , predicaat hofleverancier , predikaat koninklijk

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het bedrijf moet minimaal 100 jaar bestaan of met een veelvoud van 25 jaar.
 • Het bedrijf moet beschikken over authentieke bewijsstukken van het bestaan van het bedrijf,(precies 100 jaar geleden of een 25-voud daarvan).
 • Men moet financiële jaarverslagen en accountantsrapporten van het bedrijf over tenminste de laatste 3 jaren kunnen overleggen.
 • Men moet een accountantsverklaring kunnen overleggen met betrekking tot toekomstige bestaansmogelijkheden.

Wat moet u doen?

 • Om in aanmerking te komen voor een 'predikaat' moet u een aanbiedingsbrief sturen naar de burgemeester. In deze brief moet u de reden van uw aanvraag aangeven.
 • Naar aanleiding van de brief neemt de gemeente met u contact op over het aanleveren van gegevens over uw bedrijf. U moet hierbij denken aan onder andere historische gegevens over uw bedrijf, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, financiële verslagen over het bedrijf, milieuaspecten en hygiëne betreffende het bedrijf etc..
 • De aanvraag met bijlagen moet in viervoud worden ingediend. De burgemeester stuurt, samen met een advies, uw aanvraag door naar Commissaris van de Koningin. 

Hoe lang duurt het?

 • Een aanvraag dient uiterlijk 9 maanden vóór de geplande uitreikingdatum bij de gemeente te worden ingediend.
 • De datum van uitreiking moet vallen in het jaar waarin het betreffende bedrijf het jubileum viert.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als een aanvraag door de Koning (lees minister) wordt afgewezen, is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.