Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bronneringswater lozen, vergunning

Omschrijving

Om werkzaamheden droog uit te kunnen voeren op een bepaalde diepte in de ondergrond moet soms het grondwater verlaagd worden. Dit grondwater kan worden verlaagd door het af te pompen. Dit opgepompte grondwater zal ergens geloosd moeten worden. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Wat zijn de voorwaarden?

  • lozen van bronneringswater moet gebeuren op oppervlaktewater
  • de inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie moet altijd met goedkeuring van de gemeente  gebeuren
  • de gemeente Oss is niet aansprakelijk voor schade na de goedkeuring voor het hebben en instandhouden van een bronnering
  • de aanvrager is volledig verantwoordelijk cq. aansprakelijk voor de veiligheid rond de bronnnering. U moet schade en overlast aan derden voorkomen
  • lozing van bronneringswater moet altijd via een zandvanger te gebeuren
  • de installatie moet voorzien zijn van een deugdelijke, geijkte, watermeter ter vaststelling van de geloosde hoeveelheid water
  • aanvang en stopzetten van de bronnering moet u doorgeven aan de gemeente Oss, tel. 14 0412 of per mail riolering@oss.nl
  • het transporteren van bronneringswater via de gemeentelijke riolering kost €0,45 per 10m3
  • als de standen niet binnen twee weken na afloop van de genoemde periode doorgegeven zijn wordt de maximale lozing (pompcapaciteit x 24uur) aan de aanvrager doorberekend

Als er door het waterschap Aa en Maas of de provincie Noord Brabant een vergunning is verleend moet u een kopie toevoegen bij deze aanvraag. U mag pas beginnen met de werkzaamheden na toestemming van de gemeente Oss.

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Voor het behandelen van de aanvraag worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor het lozen op oppervlaktewater worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij lozing op de riolering betaald u €0,45/10m3. Het waterschap kan ook kosten in rekening brengen.

Hebt u nog vragen?

tel. 14 0412 of riolering@oss.nl