Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Alcoholwetvergunning aanvragen (bv. café, restaurant)

Omschrijving

Nieuwe aanvraag

Als u een nieuw bedrijf opent of een bedrijf overneemt, dan heeft u een nieuwe alcoholwetvergunning nodig. U gebruikt hiervoor het formulier Model A. Wilt u als stichting of vereniging een vergunning aanvragen (paracommercieel)dan gebruikt u Model B. Voor een paracommercieel rechtspersoon gelden er extra regels. Daarnaast heeft u een ontheffing nodig om extra te schenken bijvoorbeeld bij een sponsoravond of jaarfeest. Deze ontheffing kunt u maximaal 6 keer per jaar aanvragen. U gebruikt hiervoor het formulier 'Aanvraag ontheffing paracommercie en melding afwijken schenktijden'.

Wijzigen vergunning

Wilt u de leidinggevenden aan laten passen op uw huidige vergunning dan moet u dit melden. U gebruikt hiervoor het formulier 'Melding wijziging leidinggevenden'. Wil u verbouwen of uitbreiden? Gebruik dan het formulier 'Melding wijziging lokaliteiten en terrassen'. Zorg er voor dat u de wijzigingen op tijd doorgeeft zodat u niet in overtreding bent.

Tijdelijk schenken

Wilt u tijdelijk zwak-alcoholische drank schenken dan kunt u een ontheffing aanvragen. Meer informatie nodig? Kijk bij Tijdelijk schenken alcohol, ontheffing artikel 35.

café , nieuw café , kennisgeving exploitatie inrichting , vergunning voor het mogen hebben van een horecabedrijf , exploitatievergunning , buurthuis , kantine , exploitatie vergunning , hostel , melden horeca-bedrijf , hotel openen , restaurant beginnen , horeca bedrijf starten , café , nieuw café

Wat zijn de voorwaarden?

  • voor een horecabedrijf moet u naast de Drank- en alcoholwetvergunning ook een alcoholwetvergunning aanvragen (voorheen exploitatievergunning)..
  • de vergunning geldt op naam van de eigenaar. Dit betekent dat een vergunning niet kan worden overgenomen of overgedragen.
  • leidinggevenden mogen niet jonger zijn dan 21 jaar.
  • leidinggevenden mogen niet onder curatele staan.
  • leidinggevenden mogen niet van slecht levensgedrag zijn (bv geen strafblad).
  • de gemeente mag een Bibob-onderzoek doen. Meer informatie hierover leest u bij Bibob-onderzoek.
  • het pand moet voldoen aan landelijk vastgestelde eisen.

 

Wat moet u doen?

Wat kost het?

  • Alcoholwetvergunning € 411,63
  • Wijzigen van een Alcoholwetvergunning € 112,80
  • Melding afwijken schenktijden is gratis

Hoe lang duurt het?

In de Alcoholwet is een beslistermijn opgenomen van 8 weken.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.