Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Precariobelasting betalen

Omschrijving

Voor het gebruiken van de openbare ruimte, gemeente grond moet u belasting betalen. U moet deze belasting betalen als u bijvoorbeeld een terras, een verkoopwagen, reclamebord of u wilt een uitstalling op de stoep voor uw (winkel)pand plaatsen. Voor het plaatsen van een bouwsteiger of kraan dient u een melding doen. Hiervoor hoeft u geen belasting te betalen.
Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente!

gemeentelijkegrond , heffen precariobelasting , koopwaar , kraam , precario , prekario , terras , uitstalling van koopwaar

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de openbare ruimte moet u de vergunning schriftelijk opzeggen.
De vergunningen zijn niet overdraagbaar, bijvoorbeeld bij verkoop. Dit kan belangrijk zijn voor uw belastingaanslag. Pas na schriftelijk opzeggen zullen de kosten worden verrekend.

Wat moet u doen?

Uitstallingen

Voor het plaatsen van verkoopartikelen of een reclamebord gebruikt u het aanvraagformulier uitstallingen.

Terras

Voor het exploiteren van een terras gebruikt u het aanvraagformulier exploitatievergunning.

Standplaats

Voor het plaatsen van een verkoopwagen gebruikt u het aanvraagformulier standplaatsvergunning (met eHerkenning).

Bouwsteiger

Voor het plaatsen van een bouwsteiger of kraan kunt u gebruik maken van het meldingsformulier Gebruik Openbare Ruimte.

Reclamebelasting

Voor meer informatie over reclamebelasting neem contact op met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, 088 - 551 0000.

Wat kost het?

Uitstallingen      Per m2 € 51,05 per jaar

Standplaats       Per m2 € 1,00 per jaar

Terras               Per m2 € 12,25 per jaar

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt tegen de beslissing op uw aanvraag bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.