Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Precariobelasting betalen

Voor het gebruiken van de openbare ruimte, gemeente grond moet u belasting betalen. U moet deze belasting betalen als u bijvoorbeeld een terras, een verkoopwagen, reclamebord of u wilt een uitstalling op de stoep voor uw (winkel)pand plaatsen. Voor het plaatsen van een bouwsteiger of kraan dient u een melding doen. Hiervoor hoeft u geen belasting te betalen.
Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente!

Wat moet u doen?

Uitstallingen

Voor het plaatsen van verkoopartikelen of een reclamebord gebruikt u het aanvraagformulier uitstallingen.

Terras

Voor het exploiteren van een terras gebruikt u het aanvraagformulier exploitatievergunning.

Standplaats

Voor het plaatsen van een verkoopwagen gebruikt u het aanvraagformulier standplaatsvergunning (met eHerkenning).

Bouwsteiger

Voor het plaatsen van een bouwsteiger of kraan kunt u gebruik maken van het meldingsformulier Gebruik Openbare Ruimte.

Reclamebelasting

Voor meer informatie over reclamebelasting neem contact op met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, 088 - 551 0000.

Online regelen

Links naar meer informatie

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

gemeentelijkegrond , heffen precariobelasting , koopwaar , kraam , precario , prekario , terras , uitstalling van koopwaar

Voorwaarden

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de openbare ruimte moet u de vergunning schriftelijk opzeggen.
De vergunningen zijn niet overdraagbaar, bijvoorbeeld bij verkoop. Dit kan belangrijk zijn voor uw belastingaanslag. Pas na schriftelijk opzeggen zullen de kosten worden verrekend.

Kosten

Uitstallingen      Per m2 € 51,05 per jaar

Standplaats       Per m2 € 1,00 per jaar

Terras               Per m2 € 12,25 per jaar

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt tegen de beslissing op uw aanvraag bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken.