Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Begraven op gemeentelijke begraafplaats

Omschrijving

In de gemeente Oss zijn twee gemeentelijke/algemene begraafplaatsen:

 • de Hoogen Heuvel in Oss
 • Begraafplaats Megen

De gemeente geeft alleen graven uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 20 jaar.

begrafenis gemeente , gemeentebegrafenis , gemeentelijke uitvaart , uitvaart via gemeente , gemeentelijke begrafenis , begrafenis via gemeente , verstrekken , toekennen , toekenning , verstrekking , uitgifte van graf op begraafplaats , afgifte van plaats voor het graf , uitbesteding onderhoud begraafplaatsen , begraven , gemeente , begraafplaats , begrafenis , begravenis , Urn , familiegraf , bijhouden , as uitstrooien , onderhouden , urnuitgifte , aanleg begraafplaats , nieuwe begraafplaats , begraafplaats aanvragen , uitgooien , laatste wens , urn legen , graf aanvragen , urnen nis , graf uitgifte , bijzondere begraafplaats , begraven op eigen terrein , graf op eigen terrein , graf bij vereniging , graf bij kerk , begraven bij stichting , uitbesteden , graf verstrekken , asbus bijzetten , gemeentelijke begraving , gemeentelijke crematie , crematie , begraving

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een overledene te laten begraven. Hieronder vindt u alle informatie over de mogelijkheden van begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen.
 

Begraafplaats Hoogen Heuvel

 • Een particulier graf of grafkelder
Een particulier graf is een zandgraf. Hierin worden maximaal drie stoffelijke overschotten, asbussen of urnen begraven. Een particuliere grafkelder is een graf met een betonnen fundering en wanden. Hierin worden maximaal drie stoffelijke overschotten, asbussen of urnen begraven. De rechten op een nieuw graf worden altijd uitgegeven voor twintig jaar. Daarna is het mogelijk om de grafrechten te verlengen met vijf of tien jaar. De nabestaanden onderhouden het particulier graf.
 • Kindergraf
Een kindergraf is een zandgraf. Hierin worden maximaal twee stoffelijke overschotten van kinderen tot twaalf jaar begraven. De rechten op een nieuw kindergraf worden altijd uitgegeven voor twintig jaar. Daarna is het mogelijk om de grafrechten te verlengen met vijf of tien jaar. Nabestaanden onderhouden het kindergraf. Kinderen kunnen ook in een particulier graf of grafkelder begraven worden. De afmeting van het graf en grafmonument is dan gelijk aan die van volwassen graven.
 • Urnengraf
In een urnengraf worden asbussen begraven. Er zijn meerdere mogelijkheden, waarin maximaal drie asbussen geplaatst kunnen worden. De rechten op een nieuw urnengraf worden altijd uitgegeven voor twintig jaar. Daarna is het mogelijk om de grafrechten te verlengen met vijf of tien jaar. Nabestaanden onderhouden het urnengraf.
 • Urnenmuur
In de urnenmuur wordt de asbus of urn in een nis geplaatst achter een afdekplaat. In een nis is plaats voor maximaal twee asbussen of één urn. Het recht op een nis wordt altijd uitgegeven voor twintig jaar. Daarna is het mogelijk om de grafrechten te verlengen met vijf of tien jaar. Het bedrag is inclusief de kosten van de afdekplaat en het onderhoud door de gemeente. De kosten voor belettering van de afdekplaat betaalt de rechthebbende. De steenhouwer kan op verzoek een bloemvaasje bij de nis plaatsen. Bezoekers mogen bloemen alleen in dat vaasje plaatsen.
 • Asverstrooiing op begraafplaats Hoogen Heuvel
Na crematie bewaart het crematorium de as minimaal één maand. Daarna kunt u kiezen of u de as bewaart of verstrooit. Vaak is er een verstrooiingsplaats bij het crematorium. Ook op begraafplaats Hoogen Heuvel kunt u as verstrooien. Hiervoor betaalt u éénmalig een bedrag. Op de gedenksteen bij de verstrooiingsplaats kan een naamplaatje van de overledene worden aangebracht. Het is niet toegestaan eigen gedenkstenen of bloemen op het bestrooide gedeelte te leggen. Bij het verzamelmonument is ruimte om bloemen neer te leggen. Meer informatie over as verstrooien in Nederland leest u hier.
 • Gedenkteken en grafbeplanting
Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. De afmeting van het gedenkteken is voor ieder grafveld, de urnentuin en urnenmuur anders. Nabestaanden kunnen planten op het graf plaatsen. Hiervoor gelden de regels die in het reglement van de begraafplaats staan. Nabestaanden onderhouden de planten.
 

Begraafplaats Megen

Op de begraafplaats in Megen zijn zandgraven, kindergraven, een urnenmuur en een urnentuin. Grafkelders zijn niet mogelijk. In alle nieuwe zandgraven die worden uitgegeven, worden maximaal één stoffelijk overschot, twee asbussen of twee urnen begraven.

Alle grafmonumenten moeten gemaakt zijn van duurzaam materiaal. U kunt kiezen uit staande of liggende grafbedekkingen. De uitgifte van graven, nissen voor urnen en urnengraven in Megen gebeurt in overleg met de beheerder.
 • Kindergraf
Een kindergraf op de begraafplaats in Megen is een zandgraf. Hierin kan maximaal één stoffelijk overschot van een kind tot twaalf jaar begraven worden. De rechten op een nieuw kindergraf worden altijd uitgegeven voor twintig jaar. Daarna is het mogelijk om de grafrechten te verlengen met vijf of tien jaar. Nabestaanden onderhouden het graf. Kinderen kunnen ook in een particulier graf of grafkelder begraven worden. De afmeting van graf en grafmonument is dan gelijk aan die van volwassen graven.
 • Urnenmuur
In de urnenmuur wordt de asbus of urn in een nis geplaatst (van 36 bij 40 centimeter) achter een afdekplaat. In een nis is plaats voor maximaal twee asbussen of één urn. Het recht op een nis wordt altijd uitgegeven voor twintig jaar. Daarna is het mogelijk om de grafrechten te verlengen met vijf of tien jaar. Het bedrag is inclusief de kosten van de afdekplaat en het onderhoud door de gemeente. De kosten voor belettering van de afdekplaat betaalt de rechthebbende. De steenhouwer kan op verzoek een bloemvaasje bij de nis plaatsen. Bezoekers mogen bloemen alleen in dat vaasje plaatsen.
 • Urnengraf
In een urnengraf worden asbussen begraven. Er zijn meerdere mogelijkheden waarin maximaal drie asbussen geplaatst kunnen worden. Het recht op een urnengraf wordt voor 20 jaar betaald met de mogelijkheid om daarna telkens met een periode van vijf of tien jaar te verlengen. Nabestaanden moeten zelf voor het onderhoud van het urnengraf zorgen.

Wat moet u doen?

De beheerder moet minstens 3 dagen van te voren op de hoogte zijn van een begrafenis of asbezorging. Hij is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoon 0412 - 625 413 of e-mail.

Tijden van begraven en asbezorging:

 • maandag tot en met vrijdag: 09.00 tot 16.00 uur
 • zaterdag: 09.00 tot 15.00 uur
Bezoektijden:
 • tijdens de zomertijd: 09.00 tot 19.00 uur
 • tijdens de wintertijd: 09.00 tot 18.00 uur

Hebt u nog vragen?

Begraafplaats Hoogen Heuvel, Lindenstraat 22, Oss

Begraafplaats Megen, Clarastraat, Megen

Beide begraafplaatsen kunt u bereiken via:

 

 • e-mail
 • telefoonnummer 0412 - 62 54 13