Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand voor jongeren aanvragen

Omschrijving

Voor een goede toekomst is het belangrijk dat je betaald werk hebt of een opleiding volgt. Ben je tussen de 18 en 27 jaar oud? En heb je te weinig geld om van te leven, doordat je geen werk hebt of geen opleiding volgt? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Voorwaarden

Voor bijstand voor jongeren gelden de volgende voorwaarden:

  • je inkomen ligt onder de bijstandsnorm
  • je kan geen gebruik maken van ‘voorliggende voorzieningen’, zoals werk, opleiding met studiefinanciering of een andere uitkering
  • je bent zelf 4 weken op zoek gegaan naar werk of een opleiding

Wat moet je doen?

Als het niet lukt om binnen 4 weken werk of een opleiding te vinden, kan je een bijstandsuitkering bij de gemeente aanvragen. Dat doe je door te bellen naar 14 0412. Een consulent zal in het gesprek met jou beoordelen of je genoeg je best hebt gedaan om een baan of opleiding te vinden. Als dit zo is, krijg je een uitkering.

Als je de bijstandsuitkering krijgt, maakt de gemeente een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wat de gemeente van je verwacht en welke ondersteuning je van de gemeente kunt verwachten. De consulent zal bij het maken van het plan rekening houden met jouw opleiding, wensen en persoonlijke situatie.

Jongerenloket

Voor jongeren tot 27 jaar is er het Jongerenloket. Daar kan je terecht met vragen over leren, werken of een uitkering.

bijstand voor jongeren , geen geld , geen werk , inkomstenvoorziening , jongerenbijstand , jongerenwerkloosheid , minimuminkomen , scholing , schoolverlater , sociale dienst , startersbeurs , uitkering , werken en leren , werkenloos , werkleeraanbod , werkloos , werkzoekend , zoektermijn

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Dit is de wettelijke termijn. De gemeente Oss streeft erna om binnen 2 weken na definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.