Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijstand voor jongeren aanvragen

Omschrijving

Voor een goede toekomst is het belangrijk dat je betaald werk hebt of een opleiding volgt. Ben je tussen de 18 en 27 jaar oud? En heb je te weinig geld om van te leven, doordat je geen werk hebt of geen opleiding volgt? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

uitkering , sociale dienst , geen werk , geen geld , zoektermijn , startersbeurs , minimuminkomen , scholing , schoolverlater , werkloos , werkzoekend , werken en leren , werkleeraanbod , bijstand voor jongeren , inkomstenvoorziening , jongerenbijstand , werkenloos , jongerenwerkloosheid

Wat zijn de voorwaarden?

Voor bijstand voor jongeren gelden de volgende voorwaarden:

  • je inkomen ligt onder de voor jou geldende bijstandsnorm
  • je kan geen gebruik maken van ‘voorliggende voorzieningen’, zoals werk, opleiding met studiefinanciering of een andere uitkering

Wat moet u doen?

Meld jezelf door te bellen naar 14 0412. Na je melding krijg je een gesprek met een consulent. Samen bespreken jullie jouw situatie. De consulent geeft ook uitleg over de vier-weken zoektermijn en het aanvragen van een bijstandsuitkering voor jongeren. De consulent bekijkt of de zoektermijn voor jou geldt.

In deze periode van vier weken tijd ga jij aan de slag om werk of een opleiding te vinden.  De consulent begeleidt je hierbij.

Is het je niet gelukt om in de zoektermijn werk of een opleiding te vinden? Dan kan je daarna een bijstandsuitkering aanvragen. Tijdens het aanvraaggesprek voor de bijstandsuitkering bekijkt de consulent of je genoeg hebt gedaan om werk of een opleiding te vinden. 

Heb je recht op een bijstandsuitkering? Dan maakt de consulent een plan van aanpak. Hierin staat wat de gemeente van jou verwacht en welke ondersteuning je van de gemeente kunt verwachten.

Jongerenloket

Voor jongeren tot 27 jaar is er het Jongerenloket. Daar kan je terecht met vragen over leren, werken of een uitkering.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Je kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.