Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Omschrijving

Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 
bus melding , grond , melding , kabels , leidingen , milieu , bodem , verontreiniging , sanering , omgevingsvergunning , ontgraving

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor een BUS-melding:

 • voor de gemeente Oss doet u een BUS-melding bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)
 • het gaat om een eenvoudige verontreiniging van de grond
 • de verontreiniging is veroorzaakt vóór 1 januari 1987 (bij asbest vóór 1 juli 1993)
 • u gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een landbodem:
  • verplaatsen verontreinigde grond
  • open ontgraving
  • aanbrengen isolatielaag
  • saneren verontreinigd grondwater
  • een combinatie daarvan
 • u gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een waterbodem:
  • verplaatsen, ontgraven of baggeren verontreinigd sediment
  • aanbrengen isolatielaag
  • een combinatie daarvan
 • bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren
 • als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in

Wat moet u doen?

Zo doet u een BUS-melding voor bodemsanering:

 • u kiest het juiste BUS formulier (immobiel, mobiel of tijdelijk uitplaatsen). Zie de link met veel gestelde vragen over het Besluit Uniforme Saneringen als u hier niet uit komt.
 • u download het juist BUS-formulier en vult dit in. Zie de link met Meldingsformulieren en Evaluatieverslagen.
 • u neemt contact op met de ODZOB via bodemloket@odzob.nl en u geeft in ieder geval door:
  •  het ingevulde meldingsformulier
  • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de ODZOB. Kijk hiervoor bij de BUS-formulieren.

 

Hoe lang duurt het?

Heeft u na 5 weken nog geen bericht ontvangen over uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u 5 werkdagen na uw melding beginnen.

Meer informatie

Wetten en regels