Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Rioolklacht melden

Omschrijving

De gemeente zorgt voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.
Heeft u last van een rioolverstopping? Kijk eerst zelf of met een gespecialiseerd bedrijf wat er aan de hand is. Merkt u of het bedrijf dat de verstopping buiten uw privéterrein is en is er iets kapot of de constructie niet goed? Bel dan altijd met de gemeente Oss. Buiten werktijd krijgt u een ander nummer van de dienstdoende opzichter om af te spreken wat verder te doen. Als er kosten gemaakt zijn betalen we die alleen als de werkzaamheden door of in opdracht van ons gedaan zijn. 

Bij elk huis zit een riool-ontstoppingspunt. Deze zit op 60 tot 80 centimeter diepte in de grond. Vaak zit het één meter buiten de muur of bij de overgang van privéterrein naar de openbare ruimte.

Vermijd bij rioolwerkzaamheden elk direct contact met afvalwater en zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

riolering , verstopping , toilet , verstopt , wc , gootsteenbakjes , wasbakken , wc verstopt , toilet verstopt , gootsteen loopt niet door , gootsteen verstopt , beheer , rioolstelsel , rioolonderhouden

Wat moet u doen?

Wilt u een tekening van uw rioolaansluiting? Neem contact met ons op.

We hebben niet van alle rioolaansluitingen een tekening.

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht 

Wat kost het?

Een tekening van uw rioolaansluiting is gratis.

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.