Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bibob-onderzoek

Omschrijving

De gemeente Oss wil graag zaken doen met integere partijen. Wij maken daarom gebruik van de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Dit is een instrument om te beoordelen of vergunnningen, subsidies, overheidsopdrachten of vastgoedtransacties naar integere partijen gaan. Een Bibob onderzoek wordt vaak uitgevoerd als u een aanvraag doet of meedoet aan een aanbesteding. Het onderzoek kan ook op een later moment worden uitgevoerd. Dus als u de vergunning of subsidie al hebt ontvangen of de aanbesteding eerder gewonnen heeft. Een Bibob onderzoek begint met een eigen onderzoek door de gemeente. U moet hiervoor een Bibob vragenformulier invullen. Dit formulier krijgt u van ons. Dit formulier moet compleet ingevuld, ondertekend en samen met de gevraagde documenten naar ons worden gestuurd. In sommige gevallen worden er nog aanvullende gegevens gevraagd. Het eigen onderzoek wordt uitgevoerd door het cluster Bibob van de gemeente Oss.

Wat als dit onderzoek onvoldoende  duidelijkheid geeft?

Dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob , wat onderdeel is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vragen advies uit te brengen.  Zij doen onderzoek naar uw integriteit en die van uw zakelijke relaties (zoals een financier) en geeft daarover advies. Wij zijn verplicht u hierover te informeren. U kunt hiertegen geen bezwaar indienen.

Blijkt uit het onderzoek dat er een risico bestaat dat de vergunning (mogelijk) misbruikt wordt voor criminele activiteiten dan kunnen we de vergunning of subsidie weigeren of intrekken. In het geval van een overheidsopdracht of vastgoedtransactie kan besloten worden de overeenkomst niet aan te gaan of te ontbinden.

 

 

evenement , speelautomaten , gokautomaten , vastgoed , headshop , growshop , smartshop , coffeeshop , malafide , casino , bibop , huisjesmelkers , bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wat moet u doen?

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

  • De gemeente stuurt u een Bibob-vragenformulier.
  • U vult het formulier helemaal in en voegt de gevraagde informatie toe. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies.
  • De gemeente doet onderzoek en kan daarbij hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.
  • U krijgt bericht als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inzet.
  • Als het Landelijk Bureau Bibob wordt ingezet, stuurt dat bureau een advies naar de gemeente.
  • De gemeente neemt een beslissing.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt  bezwaar indienen tegen ons uiteindelijke besluit. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. In dat geval zal de gemeente het onderzoek niet verder uitvoeren. Informatie vanuit het Bibob onderzoek mag vijf jaar lang gebruikt worden. Dit houdt in dat wij informatie van andere onderzoeken kunnen betrekken bij een nieuw onderzoek.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.