Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bibob-onderzoek

Omschrijving

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf onderzoeken in een aantal gevallen, zoals: 

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie of wanneer u deze al heeft; 
  • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT; 
  • wanneer u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren;  
  • wanneer u een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning aanvraagt.

 Met dit onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kan de gemeente erachter komen of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren.

Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Besluit de gemeente om Bureau Bibob een uitgebreid integriteitsonderzoek te laten doen? Dan krijgt u hiervan bericht. Bureau Bibob stuurt een advies naar de gemeente.

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur , bibop , casino , coffeeshop , evenement , gokautomaten , growshop , headshop , huisjesmelkers , malafide , smartshop , speelautomaten , vastgoed

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.