Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Graf, overschrijven of afstandsverklaring

Omschrijving

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen of afstand doen. U ontvangt hiervoor tijdig bericht.

Als de rechthebbende komt te overlijden dan ontvangen de nabestaanden automatisch een formulier. Met dit formulier kan de nieuwe rechthebbende worden opgenomen in onze administratie. 

grafrecht , recht op begraafplaats , prive graf , familiegraven , eigenaar graf , wisselen grafeigenaar , privegraf , familie graf , graf opzeggen , nieuwe eigenaar graf , afstand doen van begraafplaats

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met begraafplaats Hoogen Heuvel

Per mail Hoogenheuvel@oss.nl

Per telefoon 0412 - 62 54 13