Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Graf, overschrijven of afstandsverklaring

Omschrijving

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen of afstand doen. U ontvangt hiervoor tijdig bericht.

Als de rechthebbende komt te overlijden dan ontvangen de nabestaanden automatisch een formulier. Met dit formulier kan de nieuwe rechthebbende worden opgenomen in onze administratie. 

afstand doen van begraafplaats , eigenaar graf , familie graf , familiegraven , graf opzeggen , grafrecht , nieuwe eigenaar graf , prive graf , privegraf , recht op begraafplaats , wisselen grafeigenaar

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met begraafplaats Hoogen Heuvel

Per mail Hoogenheuvel@oss.nl

Per telefoon 0412 - 62 54 13