Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijzondere boom, aanmelden

Omschrijving

Bijzondere bomen die niet op de gemeentelijke lijst staan, maar die volgens u hier wel op moeten staan, kunt u aanmelden bij de gemeente. 

Wat moet u doen?

U vult het aanvraagformulier voor het aanmelden van een bijzondere boom in. Het is belangrijk om een goede omschrijving van de boom te geven (type en omvang).

Meer informatie