Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Omschrijving

Let op

Heeft u in 2023 een bodemonderzoek laten uitvoeren? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Wanneer laat u bodemonderzoek uitvoeren

 • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning-bouwen
 • bij het starten of beëndigen van een bedrijf dat werkt met stoffen die de bodem kunnen verontreinigen
 • bij de aankoop van bouwgrond, woning of bedrijfspand
 • bij de aanwezigheid van een bodemverontreiniging
 • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
 • Het bestemmingsplan verandert.

Onderzoeksbureau kiezen

Een bodemonderzoek laat u uitvoeren door een bedrijf dat gecertificeerd is voor het keurmerk BRL 2000. Als u een bodemonderzoeksbureau uitkiest, let daar dan op.

TIP: Vraag bij diverse bureaus een prijsopgave op.

Werkwijze

Het onderzoeksbureau plaatst een aantal grondboringen om de kwaliteit van de grond en het grondwater van een locatie te onderzoeken. Een laboratorium onderzoekt de genomen grond- en grondwatermonsters op een aantal stoffen.

controle van de grond op milieuvervuiling , bodemonderzoek , bodemverontreiniging , bodemkwaliteit , vastgoed , bodemvervuiling , omgevingsvergunning voor het milieu , omgevingsvergunning bodem , bodem vervuild , bodem onderzoeken , toestemming voor bodemonderzoek

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek zijn onder andere:

 • U bent eigenaar van de grond of u heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Wat moet u doen?

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

 • Vraag een bodemonderzoek aan bij een erkend adviesbureau.
 • U ontvangt een rapport.
 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt het bodemonderzoek daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

Meer informatie

Wetten en regels