Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bodemonderzoek aanvragen

Omschrijving

Wanneer laat u bodemonderzoek uitvoeren

  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning-bouwen
  • bij het starten of beëndigen van een bedrijf dat werkt met stoffen die de bodem kunnen verontreinigen
  • bij de aankoop van bouwgrond, woning of bedrijfspand
  • bij de aanwezigheid van een bodemverontreiniging
  • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
  • Het bestemmingsplan verandert.

Onderzoeksbureau kiezen

Een bodemonderzoek laat u uitvoeren door een bedrijf dat gecertificeerd is voor het keurmerk BRL 2000. Als u een bodemonderzoeksbureau uitkiest, let daar dan op.

TIP: Vraag bij diverse bureaus een prijsopgave op.

Werkwijze

Het onderzoeksbureau plaatst een aantal grondboringen om de kwaliteit van de grond en het grondwater van een locatie te onderzoeken. Een laboratorium onderzoekt de genomen grond- en grondwatermonsters op een aantal stoffen.

controle van de grond op milieuvervuiling , bodemonderzoek , bodemverontreiniging , bodemkwaliteit , vastgoed , bodemvervuiling , omgevingsvergunning voor het milieu , omgevingsvergunning bodem , bodem vervuild , bodem onderzoeken , toestemming voor bodemonderzoek

Wat moet u doen?

Meer informatie

Wetten en regels