Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

eHerkenning aanvragen

Omschrijving

eHerkenning is een middel voor bedrijven om zich veilig online te identificeren. Met eHerkenning logt u in op websites van onder andere de overheid. Zo kunt u als bedrijf eenvoudig online zaken regelen.

Met eHerkenning kunt u bij meerdere organisaties inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden.

U kunt met eHerkenning bijvoorbeeld online:

  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen
  • een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel
  • een melding doen of vergunning aanvragen via Omgevingsloket online

Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

aanmelden , identificeren , inloggen , eHerkenning , betrouwbaarheidsniveau , digitaal regelen , online regelen , digid voor bedrijven , inloggen bij de overheid , inloggen voor bedrijven , inloggen voor ondernemers , inloggen voor beroepsbeoefenaars , online zaken doen , inlogmiddel , eherkenningsmiddel , veilig inloggen , authenticatie , digitale bevoegdheid , autorisatie , digitale herkenning , idensys

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarde voor het aanvragen van eHerkenning is:

  • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat moet u doen?

Zo vraagt u eHerkenning aan:

  • U volgt het stappenplan op de website van eHerkenning. Op deze website vindt u ook bij welke erkende leveranciers u eHerkenning kunt aanvragen.
  • U vraagt eHerkenning aan bij de leverancier van uw keuze.
  • U betaalt de leverancier voor de aanschaf en het gebruik van eHerkenning.

Meer informatie