Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Emigratie doorgeven

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Bewijs van uitschrijving

U krijgt een bewijs van uitschrijving mee op de dag dat u aan de balie van burgerzaken bent. En u op die dag daadwerkelijk laat uitschrijven uit de basisregistratie personen.

U krijgt een voorlopig uitschrijfbewijs mee als u het vertrek naar het buitenland aankondigt aan de balie, maar u zich nog niet daadwerkelijk laat uitschrijven uit de basisregistratie personen. 

Wat moet u doen?

Om uw emigratie door te geven, heeft de gemeente van u nodig:

  • en kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het eerste adres (met plaatsnaam) waar u in het buitenland zult verblijven en de datum waarop u verhuist

U moet persoonlijk aangifte doen aan de balie:

Als niet alle bewoners van uw adres vertrekken naar het buitenland: dan moeten alle personen die naar het buitenland vertrekken persoonlijk aangifte doen aan de balie van burgerzaken.

  • aangifte van vertrek naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk

Voorbeelden:

Man en vrouw zijn getrouwd. Zij hebben 2 minderjarige kinderen en wonen allemaal op hetzelfde adres. De vrouw en de kinderen vertrekken naar het buitenland. Haar man blijft achter in Nederland. De vrouw en de kinderen komen persoonlijk aan de balie van burgerzaken aangifte doen van vertrek naar het buitenland.

Een gezin van 5 personen wonen allemaal op hetzelfde adres. Het gezin bestaat uit vader, moeder en 3 kinderen. Het oudste kind vertrekt naar het buitenland. De overige familieleden blijven achter in Nederland. Het oudste kind komt in persoon aan de balie van burgerzaken aangifte doen van vertrek naar het buitenland.

Maak online een afspraak.

Links naar meer informatie

emigratie , emigreren , expat , verhuizen naar het buitenland , verhuizing naar een ander land , wonen in het buitenland

Voorwaarden

Wie mag er aangifte doen van vertrek naar het buitenland?

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten alle mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente.

De volgende personen mogen een emigratie doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (in persoon verschijnen bij aangifte emigratie)

In uw aangifte van vertrek naar het buitenland moet staan:

  • in welk land u gaat wonen
  • wat uw eerste adres is
  • de datum van vertrek

Kosten

Aan de aangifte en verwerking van uw emigratie zijn geen kosten verbonden.

Wetgeving