Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Vertrek naar het buitenland doorgeven

Omschrijving

Gaat u binnen de periode van één jaar voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen (BRP). Doe dit tenminste 4 weken voor, maar uiterlijk op de dag van uw vertrek.

verhuizen naar het buitenland , emigratie , emigreren , wonen in het buitenland , expat , verhuizing naar een ander land , emigreer , definitief naar het buitenland

Wat zijn de voorwaarden?

 • Gaat u binnen een periode van één jaar voor langer dan 8 maanden naar het buitenland, meld uw vertrek dan bij de gemeente. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 • Bij de aangifte moet u uw nieuwe adres in het buitenland melden. Heeft u nog geen vast adres in het buitenland? Geef dan uw 1e verblijfadres in het buitenland op. Bijvoorbeeld het adres van een hotel, familielid of kennis.

Let op: De gemeente geeft uw vertrek automatisch door aan andere overheidsinstanties. Ontvangt u toeslag of een uitkering? Dan raden wij u aan om uw verhuizing zelf door te geven aan deze instanties. Daarmee voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen. Ontvangt u kinderbijslag? Dan bent u zelfs verplicht te melden dat u naar het buitenland vertrekt. Op www.nederlandwereldwijd.nl vindt u een handige checklist.

Wat moet u doen?

Aangifte doen

In ondergenoemde gevallen mag u uw vertrek doorgeven via e-mail of per post:

 • als u vertrekt met het hele gezin vanaf hetzelfde adres
 • als u alleen staat ingeschreven op een adres
 • als u met meerdere personen staat ingeschreven op een adres en u bent niet (gezins-)gerelateerd aan elkaar (bijvoorbeeld bewoners van een zorginstelling)

Stuur de volgende documenten mee:

Per email: Scan de gevraagde documenten in en stuur ze als bijlage mee met de e-mail.

Per post: Stuur het compleet ingevulde en ondertekende formulier met kopieën van de documenten op naar: Gemeente Oss, aan Burgerzaken, Antwoordnummer 10018 , 5340 VB Oss. Een postzegel is niet nodig. 

Gaan niet alle gezinsleden van uw adres mee naar het buitenland? Dan moeten de gezinsleden die wél verhuizen, langskomen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

 1. maak hier uw afspraak.
 2. aan de balie vult u het aangifteformulier in.
  • neem uw legitimatiebewijs mee
 3. u kunt eventueel een bewijs van uitschrijving meekrijgen. We kunnen dit bewijs ook naar u toesturen.

Wie kunnen aangifte doen?

Gaat het hele gezin tegelijk naar het buitenland? Dan mogen de onderstaande personen het vertrek doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf (1 persoonshuishouden).
 • Echtgenoten of geregistreerde partners die samen naar het buitenland verhuizen kunnen aangifte doen voor elkaar.
 • De ouder, verzorger of voogd voor minderjarige kinderen. Dit kan alleen als de ouder, verzorger of voogd samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt. Verhuist 1 van de ouders samen met de kinderen naar het buitenland, dan is toestemming nodig van de andere ouder. Neem een toestemmingsverklaring en een kopie van het legitimatiebewijs van de andere ouder mee naar de afspraak.
 • Ouders en inwonende meerderjarige kinderen voor elkaar. Dit kan alleen als de ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Heeft u een huisgenoot die niet bij het gezin hoort? En verhuist deze persoon mee naar het buitenland?

Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

Wonen de ouders, verzorgers of voogd van een minderjarig kind al in het buitenland en vertrekt het kind ook naar het buitenland?

Dan mogen alleen de ouders, verzorgers of voogd dit doorgeven aan de gemeente.

Wat kost het?

Het doorgeven van een aangifte van vertrek is kosteloos.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.