Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Aanvullende Zorgverzekering Oss (AZOSS) aanvragen

Omschrijving

Ziek zijn kan veel geld kosten. Een goede zorgverzekering is daarom belangrijk. Voor inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen hebben wij de gemeentepolis AZOSS (Aanvullende Zorgverzekering Oss). De zorgverzekeringen van AZOSS hebben ruime vergoedingen. De gemeente Oss betaalt mee aan de premie. Met AZOSS bent u goed en voordelig verzekerd!

Wat is AZOSS?

AZOSS is een basisverzekering met een aanvullende verzekering via CZ of VGZ. U kunt kiezen uit vier pakketten. Op de website van gezondverzekerd.nl/oss staan de voorwaarden en een keuzehulp. Met de keuzehulp kunt u pakketten en premies vergelijken. Zo kiest u het pakket dat het beste bij uw situatie past. Kinderen tot 18 jaar kunt u gratis meeverzekeren.

De voordelen van AZOSS

  • Aantrekkelijke premie. Gemeente Oss betaalt elke maand € 25 of € 50 mee. Wij betalen dit bedrag direct aan CZ en VGZ. Het bedrag dat in uw polis staat is het bedrag dat u zelf nog elke maand betaalt aan CZ of VGZ.
  • Ruime vergoedingen, ook voor kinderen. Bijvoorbeeld voor een bril, fysiotherapie, tandarts, orthodontie en de eigen bijdrage van de Wmo.
  • Bij het extra uitgebreide pakket is het eigen risico meeverzekerd.
  • Geen medische keuring.

 

ziektekostenverzekering , vgz , CZ , azoss , ziektekostenpolis , ziekte kosten , collectieve zorgverzekering , laag inkomen , dekking ziektekosten , collectieve verzekering , verzekering voor minima , aanvullende zorg verzekering , hoge zorgkosten , verzekering extra zorg kosten

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is, én
  • U hebt geen bezittingen (vermogen) die meer waard zijn dan € 7.575,00 (alleenstaanden) of € 15.150,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden), én
  • U hebt geen betalingsachterstand of schuld bij uw huidige zorgverzekeraar.

Wat moet u doen?

Bent u in 2024 verzekerd bij VGZ of CZ? Dan kunt u heel het jaar overstappen naar AZOSS. Bent u in 2024 niet verzekerd bij VGZ of CZ? Dan kunt u half november 2024 overstappen. U bent dan vanaf 1 januari 2025 via AZOSS verzekerd.

Aanmelden

Aanmelden kan alleen via de website gezondverzekerd.nl. Hulp nodig bij het aanmelden? Vraag dan iemand in uw omgeving om te helpen. Lukt dit niet? Bezoek dan een spreekuur in de buurt. Een afspraak is niet nodig.

Hoe lang duurt het?

Na uw aanmelding ontvangt u van de gemeente bericht of u, op basis van uw inkomen en vermogen, kunt meedoen met AZOSS. De zorgverzekeraar beslist uiteindelijk of u zich wel of niet bij hen kunt verzekeren. De zorgverzekeraar stuurt u een polis als u kunt meedoen of een brief met een afwijzing als u niet kunt meedoen (bijvoorbeeld omdat u nog een schuld hebt bij uw huidige verzekeraar).

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Vragen over de vergoedingen en premies

Voor vragen over de vergoedingen en premies kunt u terecht bij de zorgverzekeraars:

  • VGZ: vgz.nl of bel 0900 779 97 71
  • CZ: cz.nl of bel 088 555 77 77

Vragen over het gemeentepakket AZOSS

Komt u er niet uit? Bel 14 0412 of neem contact op met uw consulent Inkomen.