Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Gemeentegrond gebruiken voor agrarische activiteiten

Omschrijving

De gemeente verhuurt, verkoopt en verpacht grond voor agrarisch gebruik. Wilt u grond van de gemeente gebruiken voor uw agrarische bedrijf? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Verkoop kan alleen als de gemeente geen belangstelling meer heeft voor de grond. Krijgt u toestemming, dan kan de gemeente extra voorwaarden stellen aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

toestemming , vergunning gebruik , (ver)pachten , kopen , landbouwgronden , huren van agrarische grond(en)

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de gemeente en bespreek de mogelijkheden.