Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Aangifte levenloos geboren kind

Omschrijving

Aangifte levenloos geboren kindje

Als uw kindje levenloos ter wereld is gekomen, kunnen we voor u een akte opmaken. Dat heet een 'akte van geboorte (levenloos)'. Het maakt geen verschil of uw kind na een zwangerschap van meer of minder dan 24 weken levenloos werd geboren. Dit kan ook wanneer uw kindje al langere tijd geleden levenloos is geboren. Dit regelt u in de gemeente waar uw kindje is geboren.

U kunt de voor- en achternamen van uw kindje in de akte laten opnemen. In de akte staan verder de namen van u en eventueel uw partner. Ook is het mogelijk om een levenloos geboren kindje bij de aangifte te erkennen. En u kunt uw kindje laten bijschrijven in uw trouwboekje als u dat wenst.

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

U kunt uw levenloos geboren kindje laten registreren in de BRP. Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Het is niet verplicht om het kindje bij uw persoonsgegevens te laten opnemen. U kiest zelf of u dit wilt. Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen.

Na de registratie staat uw kindje op het overzicht met uw persoonsgegevens. Dit overzicht krijgt u na de registratie opgestuurd. Ook staat uw kindje bij uw gegevens als u inlogt op MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

miskraam , levenloos geboren kind , baby , overlijden , doodgeboren , persoonslijst , overleden kind , dood kindje , dode baby , mis kraam , baby dood geboren , kind overleden , registratie brp , inschrijving in brp inschrijving in basisregistratie personen burgerlijke stand burgerzaken basisregistratie personen brp brp , inschrijven brp , registreren brp

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor de registratie in de BRP

  • U kunt als ouder alleen voor uzelf het verzoek doen.
  • Toen uw kind geboren werd, stond u ingeschreven in Nederland.
  • U moet op enig moment na 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Vanaf 1 januari 2022 is er nog maar 1 voorwaarde om een kindje dat levenloos geboren is te registreren in de BRP: de ouder woont in Nederland.

Ook is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een registratieverzoek te doen als een kind na de geboorte heeft geleefd, en is overleden vóór 1 oktober 1994 of vóórdat de ouder zelf als ingezetene in de BRP stond geregistreerd.

Wat moet u doen?

Wilt u een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken? Of wilt u uw levenloos geboren kindje registreren in de BRP? 
Voor vragen of het maken van een afspraak stuurt u een e-mail naar burgerlijkestand@oss.nl.  U mag ook bellen om een afspraak te maken. De medewerker Burgerzaken informeert u dan over welke documenten u nodig heeft.

Wat kost het?

Het opmaken van een akte is gratis. Ook het registreren van uw kindje in de BRP is gratis.

U kunt een kopie van de akte aanvragen. Dat kost €14,00 (tarief 2021).

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.