Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Omschrijving

U kunt starten met de bouwwerkzaamheden zodra u de omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur Bouwen en RO controleert of u bouwt volgens de vergunning en moet toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. De inspecteur voert controles uit. Er zijn een aantal controlemomenten die gemeld moeten worden bij de gemeente Oss. De inspecteur kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

gereedmelding , gereedmelding bouw , toezicht bouw , bouwtoezicht , bouwcontrole , toezicht staat woningen , gemeentelijk toezicht op staat van woning of bouwwerk en naleving van randvoorwaarden tijdens of na de (ver)bouw , gereed melden , uitzetten , start bouw , inspectie bouw- en woningtoezicht , bouwvergunning , voltooiingsverklaring van woning , melden aan gemeente dat (ver)bouw van woning of bouwwerk gereed is , melding gereedkomen (ver)bouw , bouw voltooid , klaar met verbouwen , woning is afgebouwd , bouw afgerond , melden dat verbouwing is afgerond , bouwwerk is af

Wat moet u doen?

Gebruik het digitale formulier voor het melden van de werkzaamheden. Heeft u vragen mail dan naar baliebml@oss.nl .

Vermeld duidelijk u persoonsgegevens het het zaaknummer van uw vergunning.

Meer informatie

Wetten en regels