Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Koninklijke Erepenning aanvragen

Omschrijving

De Koninklijke Erepenning staat symbool voor de waardering van de koning voor een (sport-)vereniging, stichting of instelling. U kunt de Koninklijke Erepenning aanvragen als uw organisatie een 50-jarig jubileum viert. Het kan ook elke 25 jaar erna.

Krijgt uw organisatie de Koninklijke Erepenning? Dan mag u deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijk wapen gebruiken.

onderscheiding , jubileum , koninklijk , erepenning , eretitel , erenaam , vijftigjarig bestaan , vijftig jaar bestaan

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het aanvragen van een Koninklijke Erepenning zijn onder andere:

  • U doet de aanvraag naar aanleiding van het 50-jarig bestaan, of iedere 25 jaar daarna.
  • Uw organisatie is actief in de liefdadigheid, wetenschap, cultuur, maatschappelijke betrokkenheid of sport.
  • Uw organisatie onderscheidt zich van soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke organisaties.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het Koninklijk Huis

Wat moet u doen?

Zo vraagt u de Koninklijke Erepenning aan:

  • Neem contact op met de gemeente waar de vereniging, stichting of instelling is ingeschreven.
  • U levert aan:
    • Een bewijs van de ontstaansgeschiedenis, bijvoorbeeld een oprichtingsakte.
    • Een brief waarin u uitlegt waarom uw organisatie de Koninklijke Erepenning verdient.

Hoe lang duurt het?

U dient de aanvraag 9 maanden van tevoren in.

Meer informatie