Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Omgevingsplan inzien (voorheen bestemmingsplan)

Omschrijving

In een omgevingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Maar ook de bouwregels zijn hierin opgenomen. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. U kunt het omgevingsplan bekijken, bijvoorbeeld omdat u bouwplannen heeft.

Huidige/geldende Omgevingsplan (bestemmingsplannen)

Geldende plannen en ontwerpbestemmingsplannen zijn te lezen op het Omgevingsloket. Heeft u plannen die anders zijn dan het Omgevingsplan toestaat? Dan kan er misschien worden afgeweken. Kijk hiervoor bij afwijken van het omgevingsplan.

Nieuw Omgevingsplan

Maakt de gemeente een nieuw Omgevingsplan of wordt het Omgevingsplan aangepast. Dan wordt dit bekend gemaakt op de website, in Oss Actueel en wordt er bij de publicatie altijd aangegeven hoe u de bestanden digitiaal kunt vinden.

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit vast in een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit kunt u 6 weken lang inzien. In deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen..

bestemmingsplan , inzage , inzage bestemmingsplan , gemeentelijke plannen , structuurvisie , inzien bestemmingsplan , ter inzage , publicatie , ter visie leggen , bestemmingplan , beheersverordening

Wat moet u doen?

Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

Wat kost het?

De planinformatie is kosteloos beschikbaar op het Omgevingsloket

Meer informatie

Wetten en regels