Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bestemmingsplan informatie inzien

Omschrijving

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Maar ook de bouwregels zijn hierin opgenomen. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken, bijvoorbeeld omdat u bouwplannen heeft.

Huidige/geldende bestemmingsplannen

Geldende bestemmingsplannen en ontwerpbestemmingsplannen zijn te lezen op ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan toestaat? Dan kan er misschien worden afgeweken. Kijk hiervoor bij het product bestemmingsplan, afwijking

Nieuwe bestemmingsplannen

Maakt de gemeente een nieuw bestemmingplan of past de gemeente een bestemmingsplan aan. Dan maakt ze dit bekend op de website, in Oss Actueel en via de Staatscourant.  

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit vast in een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit kunt u 6 weken lang inzien. In deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen..

bestemmingsplan , inzage , inzage bestemmingsplan , gemeentelijke plannen , structuurvisie , inzien bestemmingsplan , ter inzage , publicatie , ter visie leggen , bestemmingplan , beheersverordening

Wat moet u doen?

Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

  • Kijk op de website van de gemeente.
  • Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Neem contact op met de gemeente om het bestemmingsplan op papier te bekijken.

Wat kost het?

De bestemmingsplaninformatie is kosteloos beschikbaar op Ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie

Wetten en regels